Potencijali za uštede u budžetu Federacije BiH oko 40 miliona KM godišnje

27/03/2018. | Tržišta i finansije

Od 2016. godine, u Federaciji BiH se implementira projekat Svjetske banke “Bosnia Energy Efficiency Project” u okviru kojeg je do sada obnovljeno 29 javnih objekata, dok je plan za ovu godinu 15 novih objekata. Ukupna investicija u radove iznosi 13 miliona KM, dok ukupna procjena ušteda za ove objekte iznosi 1,6 miliona KM godišnje. Tokom...