Potencijali za uštede u budžetu Federacije BiH oko 40 miliona KM godišnje

Od 2016. godine, u Federaciji BiH se implementira projekat Svjetske banke “Bosnia Energy...