Oduzeta dozvola lizing društvu Mogo d.o.o. Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine oduzela je dozvolu za obavljanje poslova...