Majnex i u 2021. nastavlja sa investicijama

Preduzeće Majnex d. o. o. Pale osnovano je 1989. godine. Osnovna djelatnost u početku je bila...