Iskraemeco iz Sarajeva: Lideri u proizvodnji brojila električne energije

18/02/2022. | Tema u fokusu

Na proizvodnji novih pametnih brojila električne energije sa inovativnom platformom koja omogućava besprijekornu integraciju funkcija sljedeće generacije pametnih brojila električne energije u pametnu mrežu, intenzivno radi firma Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Registrovani su kao društvo za mjerenje i upravljanje energijom, koje je osnovano 1999. godine, zajedničkim ulaganjem JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo i Iskraemeco d.d. Kranj...