Potpisan sporazum o saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH

04/04/2022. | Novosti

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom saopštila je da je, danas u Sarajevu, potpisala Sporazum o saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH. Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi s finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene...