IT i Tehnologija

U općini Centar počela obuka za programere


Obzirom da u Bosni i Hercegovini zanimanja u okviru IT sektora spadaju među deficitarne profesije, a trend potražnje za ovim kadrovima kontinuirano raste, Općina Centar je obezbijedila obuku s ciljem prekvalifikacije i edukacije nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom za poslove iz oblasti primjene informacionih tehnologija.

Nakon završetka javnog poziva za učešće u programu obuke za programere za stipendiranje nezaposlenih osoba u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija (IT), koji je Općina Centar objavila 12. juna prošle godine, okončana je procedura obrade pristiglih zahtjeva, te su kandidati koji su ispunili uslove javnog poziva pristupili testiranju. Testiranje je obavila firma ATIA d.o.o. iz Sarajeva, koja je odabrana kao najpovoljnija edukacijska firma, koja će također biti zadužena za obuku prijavljenih aplikanata. S tim u vezi, prošle sedmice upriličeno je i potpisivanje ugovora između ATIA d.o.o., realizatora nastave u edukacionom programu IT obuke za programere i 34 IT polaznika programa edukacije.

Obuka za programere počela je u ponedjeljak, 15. januara 2018. godine i trajat će narednih 6 mjeseci nakon čega će kandidati biti uspješno certificirani.

Općina Centar na razne načine pokušava podstaći mlade da pokrenu vlastiti biznis, prošire svoje vidike, razvijaju poslovnu kulturu, ali i da radom na sebi steknu korisno znanje i vještine, što je i jedan od prioriteta općinske Strategije prema mladim za period 2014-2020. godine.

Budžetska izdvajanja za mlade imaju za cilj kontinuirani rad na poboljšanju njihovog položaja, aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u društvenom životu i stvaranje okruženja kako bi mladi imali veće šanse i perspektivu za bolje sutra.