Novosti

Javni poziv u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP)


Na poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe i organizacije civilnog društva s područja općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo u okviru realizacije Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, objavila je Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja. Na javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe nastanjene na području općine Novo Sarajevo, kao i organizacije civilnog društva koje imaju interes za pokretanje socijalnih/društvenih preduzeća.

Kroz Inkubator, učesnicima će se osigurati podrška u vidu jačanja osobnih poduzetničkih kapaciteta, razvoja modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničke implementacije proizvoda i/ili usluga, te mentorstva u registriranju i razvoju posla. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje poslove predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa, te mentorsku podršku u oblastima u kojim se za to prepozna potreba.

Proces prijave podrazumijeva popunjavanje Prijavnog formulara za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja, koji se zatim, elektronskim putem, dostavlja na e-mail adresu [email protected]. Prijave se podnose do 15.02.2018. godine, a potpuni tekst Javnog poziva dostupan je na web stranici Općine Novo Sarajevo u kategoriji „Javni pozivi“, gdje se može preuzeti i formular za prijavu za fizička lica, kao i za organizacije civilnog društva.