Tržišta i finansije

U BiH skoro pola miliona nezaposlenih osoba


Po podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini zaključno sa 31. decembrom 2017. na evidencijama su prijavljene 475.084 nezaposlene osobe, što u odnosu na 30. novembar 2017. predstavlja smanjenje za 465 osoba ili 0,10 posto.

Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 257.218 ili 54,14 posto su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stepenom obrazovanja KV radnici 155.170 ili 32,66 posto, te radnici sa SSS 133.114 ili 28,02 posto. Nadalje, NKV radnika na evidenciji je 129.175 ili 27,19 posto, PKV 8.025 ili 1,69 posto, VKV 2.220 ili 0,47 posto, NSS 1.211 ili 0,25 posto, VŠS 6.873 ili 1,45 posto i VSS 39.296 ili 8,27 posto.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih u decembru 2017. novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo je 15.116, dok broj osoba brisanih s evidencije zavoda i službi zapošljavanja iznosi 14.822. Od ukupnog broja brisanih s evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 8.526 ili 57,52 posto.

U decembru 2017., poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.616 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.194.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u decembru 2017. novčanu naknadu koristilo je 13.617 osoba ili 2,86 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 396.737 osoba ili 83,51 posto ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2017. broj zaposlenih u BiH iznosio je 754.817, a od toga 315.706 žena. U odnosu na oktobar 2017. broj zaposlenih je povećan za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena je također povećan i to za 0,3 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2017. iznosila je 38,6 posto i u odnosu na oktobar 2017. smanjena je za 0,2 posto.

Po rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2017. u BiH je radnu snagu činilo 1.026.337 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.380.994 osobe.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 815.659 a nezaposlenih 210.678. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. iznosila je 20,5 posto.

Broj zaposlenih veći je za 1,8 posto u odnosu na 2016., dok je broj nezaposlenih smanjen za 22,8 posto.