Industrija

Potrebe drvoprerađivača u Unsko-sanskom kantonu dvostruko veće od ponude


Ovogodišnje potrebe drvoprerađivača u Unsko-sanskom kantonu za sirovinom veće su dva i po puta od količine koju preduzeće “Unsko-sanske šume” može da im isporuči na osnovu njihovog godišnjeg plana proizvodnje.

Prema riječima Harisa Mešića, direktora ovog preduzeća, koje gazduje cjelokupnim šumskim fondom na području USK, radi se o problemu koji se ponavlja iz godine u godinu.

“Mora se znati kako smo ograničeni planovima gospodarenja šumama i ne možemo sjeći više nego što je dozvoljeno. Nažalost, moram reći da će, kada su u pitanju trupci, količine koje ćemo isporučiti drvoprerađivačima biti manje nego u prošloj godini”, istakao je Mešić.

Prema njegovim riječima, “Unsko-sanske šume” su svojim planom za ovu godinu predvidjele eksploataciju i isporuku 50.000 kubika drveta, a ukupne potrebe ovdašnjih drvoprerađivača iznose oko 125.000 kubika. Kako bi se stimulirala drvoprerađivačka industrija u USK, ove godine će se drvni sortimenti dijeliti po kriterijumima koji protežiraju preduzeća koja se bave finalnom i polufinalnom proizvodnjom. Međutim, kako kaže sekretar Privredne komore USK Nihad Šušnjar, takvih preduzeća je u ovome kantonu svega nekolicina.

“Ogromna većina drvoprerađivača tijekom proteklih godina opredijelila se za primarnu preradu drveta. U najvećem broju slučajeva radi se o pilanama koje režu drvo u daske i potom ih prodaju na domaćem i stranom tržištu”, kaže Šušnjar.

Nedostatak proizvodnih pogona koji se bave finalnom proizvodnjom drveta on objašnjava velikom potražnjom, te visokom cijenom sirovina i poluproizvoda na domaćem i inostranom tržištu.