Investicije

Za modernizaciju puta Nevesinje-Berkovići skoro 3 miliona eura


Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda potpisao je grant s Vladom Nizozemske za modernizaciju regionalnog puta R-435 između Nevesinja i Berkovića.

Riječ je o putu dužine 32 km koji povezuje opštine Nevesinje i Berkoviće koji je izgrađen krajem 19. vijeka i trenutno je u vrlo lošem stanju, zbog čega je nemoguće voziti brzinom većom od 40 km/h.

Zbog toga su građani ta dva grada primorani voziti velike daljine obilaznim putevima kako bi stigli u škole, bolnice i druge javne ustanove. Ovaj projekt će modernizirati regionalni put i poboljšati dostupnost i mogućnosti za ekonomski rast obje opštine, koje imaju više od 15.000 stanovnika.

Grant od 2,9 miliona eura odobrio je ORIO u ime Ministra vanjske trgovine i razvojne saradnje Holandije. Ministarstvo za saobraćaj i veze Republike Srpske prijavilo se za grant iz programa ORIO, koji je namijenjen za razvoj infrastrukture, a u ime holandskog Ministarstva vanjskih poslova ga implementira Holandska agencija za privredu.

Ukupni investicioni troškovi modernizacije puta iznosit će 12,3 miliona eura, od čega će ovaj grant pokriti 27 posto, dok će preostala potrebna sredstva osigurati Javno preduzeće Putevi RS, podržano garancijom Ministarstva finansija. Očekuje se da će obnova puta biti završena do kraja 2021.

Projekt ORIO ima za cilj da doprinese razvoju društvenog i privatnog sektora, a za Bosnu i Hercegovinu odobrena su tri ORIO granta u vrijednosti od više od 13 miliona eura, saopćeno je.