Trgovina

BiH bi do kraja godine mogla postati punopravna članica WTO


Učesnici radionice o trgovinskoj politici za članove parlamenata iz zemalja centralne i istočne Evrope, centralne Azije i Kavkaza, koja je održana u Beču, izrazili su uvjerenje da će BiH do kraja godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Tokom radionice, koju je organizovala WTO, a kojoj su prisustvovali predsjedavajući i članovi Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović, Nenad Lalić i Nikola Lovrinović, parlamentarcima su prezentovana pravila, način rada, kao i najvažnije karakteristike WTO.

Predstavljeni su i ciljevi održivog razvoja, a raspravljano je i o razvoju malih i srednjih preduzeća, o prednostima elektronske trgovine, olakšicama za razvojna ulaganja, taksama i drugim pitanjima koja je obuhvatila ministarska konferencija WTO održana u Buenos Airesu u decembru prošle godine, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Članovi delegacije Parlamentarne skupštine BiH učestvovali su u diskusiji o izazovima i mogućnostima trgovinske razmjene zemalja centralne i istočne Evrope, centralne Azije i Kavkaza.

Tokom rasprave naglašena je potreba jačanja uloge parlamentaraca u radu WTO, kao i njihovog aktivnog uključivanja u rješavanje međunarodnih trgovinskih pitanja i problema. S tim u vezi, istaknuta je uloga državnih parlamenata u procesu ratifikovanja trgovinskih sporazuma.