Tema u fokusu

Ekonomski forum 2018: Šta je ključ napretka i razvoja bh. privrede u narednom periodu?


Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizirao je danas u glavnom gradu BiH Ekonomski forum, s ciljem da ovaj događaj kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, kako bi se oblikovao atraktivan poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.

Vodeći stručnjaci sa bh. poslovne scene razgovarali su danas o ključnim faktorima koji mogu dovesti do napretka i razvoja bh. privrede u narednom periodu. Forumu je prisustvovalo 500 biznismena i respektabilnih govornika. Razgovarano je i o javno-privatnom partnerstvu koje može poslužiti kao podrška infrastrukturnim projektima, a na ovoj sesiji učestvovali su direktorica NLB banke Lidija Žigić, premijer FBiH Fadil Novalić, ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko i profesor Ekonomskog faulteta Sveučilišta u Zagrebu  Ljubo Jurčić.

Federalni premjer Fadil Novalić ocijenio je da je strah od monopoliziranja javnih usluga od strane privatnog kapitala glavna prepreka razvoju javno-privatnog partnerstva u BiH.

„Postoji i nepovjerenje kod privatnog sektora prema javnom sektoru, posebno našem koji često mijenja zakone i nije stabilan. Nedostatak zakona u toj oblasti jedan je od razloga njenog zaostajanja, ali i nedostatak ponude projekata koji bi mogli biti realizovani kroz javno-privatno partnerstvo, što je Vlada FBiH pokušala prevazići s ‘100 projekata’. Kod nas sada tek počinje razmatranje javno-privatnog partnerstva u oblastima energetike i putne infrastrukture“, kazao je Novalić.

Za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića ključ napretka u narednom periodu jeste dramatična promjena prioriteta u BiH.

„Dosodioci odluka moraju se posvetiti razvoju zemlje. Povećanje konkurentnosti BiH zavisi od saradnje na svim nivoima vlasti“, naveo je Šarović.

Učesnici današnjeg foruma posebno su naglasili da održavanje ovakvih foruma potiče razmjenu mišljenja i dobrih praksi.

“Rješivi ekonomski problemi sutra mogu dovesti do nerješivih političkih problema”, naveo je Lagumdžija.

Na sesijama današnjeg foruma razgovarano je i o konkurentnosti zemalja u regiji, vladavini prava i pravnoj sigurnosti kao osnovama za investicije i razvoj, te o akreditaciji visokoškoslih institucija kao uslovu konkurentske prednosti na tržištu rada.

„Ekonomski fakultet osim edukacije ima odgovornost i da otvara ekonomska pitanja“, kazao je Kemal Kozarić, dekan Ekonomskog fakulteta koji je i organizator ovog foruma.

Osvrnuvši se na faktore koji mogu dovesti do jačanja ekonomske osnove BiH i smanjenja nezaposlenosti, predsjedavajući Vijeća ministara BIH Denis Zvizdić kazao je da su državni ministri posvećeni poboljšanju investicione klime, provođenju reformi za povećanje konkurentnosti kapaciteta BiH i bolje upravljanje javnim finansijama.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Zlatko Lagumdžija kazao je tokom današnjeg foruma da je u zemljama zapadnog Balkana trenutno najslabija inovativnost te dodao da rješivi ekonomski problemi sutra mogu dovesti do nerješivih političkih problema.

„To je osnovna poruka u priči o konkurentnosti“, istakao je Lagumdžija.