Investicije

Zukić: Planirana su četiri miliona KM za poduzetničke zone


Mala i srednja preduzeća predstavljaju jednu od okosnica ekonomskog razvoja EU, a za zemlje u tranziciji poput BiH ona su osnovni faktor razvoja konkurentske ekonomije, ocijenio je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

“Njihov značaj se ogleda u generisanju zaposlenosti, fleksibilnosti, tj. brzom odzivu na tržišne zahtjeve, stimulisanju razvoja poduzetničkih vještina i poslovnih modela, odnosno poticanju različitih ekonomskih aktivnosti. Od ukupnog broja poslovnih subjekata u Federaciji BiH, MSP sektor obuhvata 99 posto privrednih subjekata u odnosu na jedan posto velikih preduzeća. U ukupnoj MSP strukturi dominantni su mikrosubjekti”, kazao je ministar Zukić.

Po njegovim riječima, ukoliko kompariramo broj MSP-a sa brojem stanovnika, dobije se da u FBiH imamo 30 MSP subjekata na 1.000 stanovnika. Radi usporedbe, evropski prosjek je 50 MSP-a na 1.000 stanovnika.

U svrhu unapređenja razvojnog potencijala MSP-a, naveo je, politika poduzetništva zahtijeva usku saradnju s drugim podržavajućim politikama. Ovo podrazumijeva jačanje institucionalne infrastrukture, razvoj stimulativne porezne politike, razvoj poduzetničke infrastrukture, osiguranje jeftinog pristupa kapitalu za MSP, usklađivanje obrazovnog sistema sa tržištem rada, jačanje poduzetničke kulture, smanjenje administrativnih barijera za startup subjekte itd.

“Sa ciljem stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, Ministarstvo provodi niz mjera usmjerenih na intenziviranje razvoja poduzetništva i jačanja konkurentnosti MSP sektora, kao pretpostavke za značajniji ekonomski rast i smanjenje stope nezaposlenosti. Ove mjere bismo mogli podijeliti na dvije grupe i to one koje se odnose na finansijske poticaje namijenjene sektoru MSP-a i one vezane za stvaranje prihvatljivog poslovnog okruženja kroz izmjene sadašnjih i izradu novih povoljnijih zakonskih rješenja. U okviru kapitalnih izdvajanja, najznačajnija su ona namijenjena za poticanje zapošljavanja, kao i očuvanje radnih mjesta”, kazao je Zukić.

Upitan koliko je uloženo u svrhu jačanja poslovnih zona i koliko je planirano za ovu godinu, ministar je rekao da ukupna finansijska sredstva, koja je ovo ministarstvo izdvojilo od 2004. pa zaključno sa 2017, za poslovne zone u FBiH iznose 18.208.330,31 KM.

“Pomoć Ministarstva za JLS kroz navedena poticajna sredstva za poslovne zone je dodatno animirala većinu općina/gradova da pokrenu ili ubrzaju planirane aktivnosti na uspostavi ili razvoju poslovnih zona u FBiH. U ovogodišnjem budžetu je planirano 4.000.000 KM za projekt “Izgradnja poduzetničkih zona” u Federaciji. Prema istraživanjima koja je provelo Ministarstvo krajem 2016. godine, na području FBiH se nalazi 110 poslovnih zona, sa različitim stepenom aktivacije. Među najrazvijenije poslovne zone možemo nabrojati one u Tešnju, Gračanici, Gradačcu, Vitezu, Orašju, Čitluku, Zenici, Tuzli, Goraždu, Vogošći, Hadžićima, Livnu, Ljubuškom…”, rekao je, između ostalog, ministar Zukić za Oslobođenje.