Novosti

Korištenje prava intelektualnog vlasništva povećava konkurentnost na domaćem i stranom tržištu


Korištenjem prednosti koje pruža pravo intelektualnog vlasništva bh. kompanije mogu povećati svoju konkurentnost na domaćem, ali i na stranim tržištima, istaknuto je danas u Sarajevu na seminaru o temi “Zaštita prava intelektualnog vlasništva u skladu s EU standardima kao element i preduslov poticajnog poslovnog okruženja”.

Predavač , profesorica prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu lza Razija Mešević izjavila je da su svi propisi iz oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva u BiH na državnom nivou i da su u velikoj mjeri u usklađeni s pravnim okvirom koji u toj oblasti postoji u EU.

“Privrednici kojima je namijenjen današnji seminar ne djeluju samo na bh. tražitu, već i na susjednim i regionalnim tržištima i kroz intelektualno vlasništvo mogu povećati svoju konkurentnost” – pojasnila je Mešević.

Dodala je da prava intelektualnog vlasništva predstavljaju dodatnu vrijednost uz proizvode i usluge koje kompanije nude.

“Ako robu ili uslugu obilježite žigom ili robnom markom time oni postižu novi nivo prepoznatljivosti među potrošačima i kompaniji daju mogućnost da se bolje izdvoji od konkurenata na tržištu” – navela je Mešević.

Precizirala je da pod intelektualno vlasništvo ne spada samo autorsko pravo, već i žigovi ili robne/uslužne marke, patenti, industrijski dizajn, oznake geografskog porijekla i slično.

Seminar je organizirala Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.