Tržišta i finansije

Velika Britanija: Avatari mijenjaju bankare


Avatar Cora, koji izgleda kao živo biće, žena, pravi prve radne korake u jednoj britanskoj banci, pomažući klijentima, prenosi Reuters.

Banka, koja je nedavno najavila da će ukinuti hiljade radnih mjesta, zaposliće Coru ako uspješno obavi probni rad.

Njihova digitalna radnica odgovara na jednostavna pitanja o dobijanju hipoteke ili koracima koje bi trebalo da preduzme korisnik ako izgubi karticu.

Cilj njenog “zapošljavanja” je smanjivanje vremena čekanja, ali bi Cora mogla da se koristi čak i za obučavanje članova osoblja.

Eksperiment britanske banke najnoviji je u nizu pomaka koje industrija čini kako bi se prilagodila promjenljivom ponašanju potrošača i brzim tehnološkim promjenama.

Cora, uvjereni su u banci, odgovarajući na lakše upite može da rastereti ljudske kolege, kako bi se oni bavili složenijim pitanjima.