Industrija

Porast proizvodnje električne energije, mrkog uglja i koksa u FBiH


Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u januaru 2018. godine iznosila je 846 GWh, dok je u istom mjesecu 2017. godine iznosila 835 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u prvom mjesecu 2018. godine iznosi 381.560 t, a u istom mjesecu godinu ranije 328.891 t.

Proizvodnja lignita u januaru 2018. je iznosila 179.791 t, a u januaru 2017. godine 207.562 t.

Proizvodnja koksa u FBiH u januaru je evidentirana u iznosu od 85.661 t, dok je u istom mjesecu 2017. godine evidentirano 65.119 t, prvi su podaci Federalnog zavoda za statistiku.