Novosti

Udruženje poslodavaca FBiH se povlači iz Općeg kolektivnog ugovora


Udruženje poslodavaca FBiH odlučilo je na sjednici Upravnog odbora koja je održana u Sarajevu da se povlače iz Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović izjavio je da su novim dopunama Zakona o radu odredbe Općeg kolektivnog ugovora unesene u Zakon i da smatraju da time prestaje potreba za OKU.

“Obavili smo razgovore i sa sindikatima koji su također manje-više shvatili da je situacija takva”, rekao je Smailbegović i dodao da će se više fokusirati na granske kolektivne ugovore.

Naveo je da je već potpisano pet granskih kolektivnih ugovora i da su u toku pregovori o zaključivanju još četiri ili pet.

Smailbegović je istakao da je Upravni odbor odlučio da se u narednom periodu više posvete zakonima koji su bitni za poslodavce, te da će svoje inicijative vezane za te zakone dostaviti Vladi FBiH kroz Ekonomsko-socijalno vijeće ili na drugi način.