Novosti

Šarović će potpisati sporazum sa SIDA-om za projekt jačanja bh. poljoprivrede


Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potpisat će Posebni sporazum sa Švedskom agencijom za razvoj i saradnju (SIDA) za potrebe provođenja posebnog projekta “Jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti bh. poljoprivrednih proizvođača”, odlučeno je na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.

Na taj način bit će omogućeno Uredu za veterinarstvo BiH da nastavi aktivnosti u vezi s vakcinacijom malih preživara protiv bruceloze u 2018. radi zaštite zdravlja u BiH. Osim toga, kontrola bruceloze u našoj zemlji od izuzetnog je značaja i za zaštitu domaće proizvodnje i nastavak nesmetanog izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Evropske unije.

SIDA je za realizaciju ovog projekta u 2018. osigurala donaciju od 9,5 miliona švedskih kruna.

Ovaj posebni sporazum proističe iz ranije zaključenog sporazuma između Švedske i Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.