Tržišta i finansije

Prioritet usvajanje novog zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH


Redovni sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost održan je danas u Sarajevu, a u fokusu njegovih sudionika bile su reforme u finansijskom sektoru.

Pored opće ocjene o stabilnosti bankarskog sektora, na sastanku je razgovarano o reformama u finansijskom sektoru koje su u prethodnom periodu realizirane, kao i o unapređenju saradnje i razmjene informacija članica Stalnog odbora za finansijsku stabilnost.

Istaknuto je da je, radi dalje harmonizacije zakonskog okvira za poslovanje banaka, naročito važno usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH.

Današnjim sastankom predsjedavao je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija Federacije BiH, Ministarstva finansija Republike Srpske, predstavnik Agencije za bankarstvo RS, direktor Agencije za bankarstvo FBIH i direktor Agencije za osiguranje depozita BiH, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.