Tržišta i finansije

Osigurano 36 miliona eura za nastavak gradnje autoceste na Koridoru 5C


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoceste Nemila – Donja Gračanica, kojim se osigurava oko 36 miliona eura za nastavak gradnje autoceste na Koridoru 5C od Zeničke zaobilaznice prema sjeveru.

Oko pet miliona eura domaćih sredstava namijenjeno je za eksproprijaciju zemljišta i projektiranje ove poddionice na potezu Nemila – Vranduk, duge 5,25 km.

Period otplate kredita je 20 godina, uključujući pet godina grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH.

Prijedlog kreditnog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.