Novosti

Objavljen drugi javni poziv “Challenge fond za inovativne ideje”


U Tuzli je održan Info dan, na kojem je objavljen drugi javni poziv „Challenge fond za inovativne poslovne ideje“, koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA. Cilj projekta je doprinijeti jačem privrednom razvoju u BiH, kao i jačanju saradnje Švedske i BiH. Bit će ukupno šest poziva, a danas je u Tuzli promovisan drugi.

“Prije svega treba da se pripreme kvalitetne inovativne ideje, te da se napravi inovativni proces ili usluga na teritoriji BiH. Efekti projekta moraju biti u Bosni i Hercegovini. Samo oni privredni subjekti koji su registrovani u BiH i Švedskoj mogu aplicirati na ovaj poziv”, kazao je Asmir Kosovac, projekt menadžer u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA koja već četiri godine provodi ovaj projekt.

Ističe da je program namijenjen realnom sektoru za razliku od ranijih programa gdje je pomoć išla na javna tijela ili nevladin sektor.

Rukovodilac Sektora Udruženja KPK Tuzla Edina Kurtić kazala je da se radi o grant fondu koja se dodjeljuju za mala i srednja preduzeća.

“U prvom javnom pozivu je bilo dosta interesovanja privrednih subjekata iz TK. Prema interesovanju firmi koje su danas ovdje računamo da će broj prijava u drugom javnom pozivu biti još veći”, naglasila je Kutrić.

Privredni subjekti mogu aplicirati s jednom idejom, a nevladine organizacije u svojstvu partnera.

Rok za podnošenje prijava je 10. april.