Novosti

Općina Vareš – regulatorna reforma u cilju unapređenja poslovnog okruženja i privlačenja investitora


Jučer je Općinu Vareš posjetio britanski ambasador Edward Ferguson i delegacija IFC-a, koji su zajedno sa općinskim načelnikom Zdravkom Maroševićem ozvaničili početak implementacije Projekta privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE, koji će u Varešu provoditi Međunarodna financijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u suradnji s Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Implementacijom Projekta LIFE Općina Vareš će napraviti iskorak u podizanju konkurentnosti svoga privatnog sektora čineći napore na smanjenju troškova poslovanja, skraćenjem vremena potrebnog za pribavljanje dozvola i saglasnosti, te će dodatnim povećanjem transparentnosti u radu općinskih tijela uprave potaknuti privlačenje novih investicija i povećanje ukupnih poslovnih aktivnosti u ovoj općini.

Projekt LIFE posebno je usmjeren na segment poslova Službe za prostorno uređenje i postupaka u vezi s izdavanjem građevinskih dozvola, gdje će se provoditi aktivnosti na uspostavi tzv. jednošalterskog sistema rada. U praksi će to značiti da investitor na jednom mjestu predaje zahtjev i osnovnu dokumentaciju s opisom lokacije i samog projekta, a nakon toga općinska administracija postupak provodi po službenoj dužnosti, te u ime podnosioca zahtjeva pribavlja saglasnosti različitih službi nadležnih za provođenje pojedinih podsegmenata postupka, te će tako značajno rasteretiti investitore.

Kruna aktivnosti će biti i uspostavljanje sistema evidencije investitora, te izrada investicionog profila Općine Vareš koji će navesti konkretne investicione prilike i objediniti sve informacije potrebne investitorima, uključujući skice lokacije, potencijale i konkurentske prednosti, te kakvu podršku lokalne zajednice investitor može očekivati u procesu realizacije investicije.

Projekt također nastoji uspostaviti model za dijalog s poslovnom zajednicom, u okviru kojeg bi se razmatrale inicijative privrednika i investitora. Dijalog s poslovnom zajednicom od krucijalnog je značaja za identifikaciju prepreka čije je rješavanje osnovni preduvjet za intenziviranje privrednih aktivnosti u ovoj općini.

Međunarodna financijska korporacija – IFC aktivno podržava proces provođenja regulatornih reformi u Bosni i Hercegovini skoro 10 godina. Projektom LIFE, u protekle 2 godine, uspješno su provedene reforme u 13 jedinica lokalne samouprave, širom Bosne i Hercegovine. Općina Vareš, zajedno sa još 7 gradova i općina,obuhvaćena je trećim krugom implementacije Projekta LIFE, a predviđene projektne aktivnosti će se okončati do kraja ove godine.