Tržišta i finansije

Prošle godine u BiH bilo dva miliona aktivnih kartica u 24 banke


Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2017. godine usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH, a riječ je o globalnim brendovima: MasterCard, Visa, American Express i Diners, dok samo dvije banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard.

Prošle godine, ukupan broj aktivnih kartica bio je 2.005.213, za razliku od 2016. godine kada je bilo 2.042.280 kartica kod građana BiH. To je smanjenje od 37.067 kartica u odnosu na 2016. godinu, ali se nije reflektovalo na iznos. Najzastupljenije su debitne kartice.

Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizovane karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je 9.511.334.218 KM, što je povećanje za 719.953.149 KM u odnosu na 2016. godinu kada je vrijednost realizovanih transakcija bila 8.791.381.069 KM.

Od ukupne vrijednosti transakcija realizovanih upotrebom kartica u zemlji i inostranstvu, u 2017. godini, putem ATM aparata podignuto je, što u zemlji što u inostranstvu, gotovine u iznosu od 6.754.333.637 ili 71 posto vrijednosti, a na POS aparatima je realizovano 2.757.000.581 KM ili 29 posto vrijednosti. U protekloj godini, postotak realizovane gotovine na ATM i POS uređajima je iznosio 81 posto, a vrijednost roba i usluga je iznosila samo 19 posto od ukupnog prometa putem kartica.

Ukupan broj transakcija u 2017. godini bio je  78.902.847, a prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 121 KM i veća je u odnosu na 2016. godinu za devet KM. Prosječan godišnji promet po jednoj kartici prošle godine iznosio je 4.743 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na 2016. u visini od 439 KM.

U protekloj godini, na ATM i POS uređajima banaka u inostranstvu, građani BiH su preko kartica izdatih u našoj zemlji, realizovali iznos od 529.460.973 KM, što je za 35.795.102 KM više u odnosu na godinu ranije. Od tog iznosa, na ATM i POS uređajima je podignuto gotovog novca 149.116.978 KM, a robe i usluga na POS uređajima je realizovano u visini od 380.343.995 KM.

Inostrani građani su karticama svojih banaka iz inostranstva, na ATM i POS uređajima banaka u BiH, u 2017. godini realizovali 1.740.228.080 KM, od čega je preko ATM i POS uređaja dignuto gotovine u iznosu od 1.212.928.661 KM, dok je robe i usluga preko POS uređaja realizovano u visini od 527.299.419 KM.

Banke intenzivno rade na uvođenju u ponudu sve većeg broja ATM i POS uređaja. U protekloj godini bilo je ukupno 1.539 instaliranih ATM uređaja i 27.458 POS uređaja, od toga 26.673 u trgovinama i 785 na šalterima banaka.

Sve banke u BiH nude internetsko bankarstvo ili neku vrstu elektronskog bankarstva. Podaci pokazuju izražen trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge. Ovom vrstom usluge u 2017. godini obuhvaćeno je ukupno 490.859 subjekata, dok je u 2016. godini bilo ukupno 383.761 subjekat koji su koristili ovu uslugu. Od ukupnog broja korisnika internetskog ili neke vrste elektronskog bankarstva, 64.961 je bilo pravnih subjekata, a 425.898 fizičkih osoba, saopćeno je iz Centralne banke BiH.