Novosti

Diasporainvest predstavila mogućnosti poslovnog povezivanja organizacija


U okviru predstavljanja novih mogućnosti web-platforme Diasporainvest.ba danas je promovirana mogućnost registracije i povezivanja organizacija iz bosanskohercegovačke dijaspore koje u okviru svojih aktivnosti imaju uključene programe podrške, ekonomske saradnje, investicija i obrazovanja u svrhu zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Šef USAID Projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH” Sanjin Arifagić rekao je da platfoma stavlja poseban naglasak na organizacije iz dijaspore koje registracijom na Diasporainvest.ba mogu pristupiti bazi podataka drugih organizacija koje rade u istom polju, što će ohrabriti povezivanje nevladinog sektora uključenog u poslovne prilike i umrežavanje bh. dijaspore.

“Osim toga, oni koji su registruju na platformi imaju mogućnost povezati se sa oko 400 drugih korisnika među kojima se nalazi više od 160 eksperata, 70 korisnika koji imaju projekte za investiranje, 40 investitora, 60 kompanija koja pružaju različite usluge, te više od 10 kompanija koje traže usluge ili proizvode od bh. kompanija”, kazao je Arifagić.

Pojasnio je da web-platforma Diasporainvest.ba pruža mogućnost besplatne promocije investicijskih projekata, povezivanje i podršku koja se dalje nastavlja na radu Biznis centra bh. dijaspore.

“Organizacije će u okviru ove platforme imati priliku da budu predstavljene na ‘svjetskoj mapi’ dijaspore, a putem online servisa će moći promovirati sve svoje aktivnosti koje se tiču poslovnog povezivanja i investicija”, naveo je Arifagić.

USAID Projekt “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH” je putem web-platforme Diasporainvest.ba predstavio i novi poziv za dodjelu grant sredstava za investicije iz bosanskohercegovačke dijaspore koji ostaje otvoren do 30. marta, saopćeno je.