Turizam i ekologija

Vlada FBiH: Nacionalnom parku Una 500.000 maraka


Federalna vlada danas je usvojila program utroška transfera za Nacionalni park Una, utvrđenog Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kojim je za finansiranje njegovih ovogodišnjih troškova rada i poslovanja osigurano 500.000 maraka.

Inače, Studijom izvodljivosti, rađenoj kao preduslov za donošenje Zakona o Nacionalnom parku Una i uspostavu JP Nacionalni park Una, predviđena je neophodna finansijska podrška od 900.000 maraka godišnje iz Budžeta FBiH, za period od pet godina, s procjenom da će ovo javno preduzeće uz tu podršku dostići samoodrživo poslovanje.

S ciljem osiguranja finansiranja prema Studiji izvodljivosti, trebalo bi u narednom periodu osigurati 1.270.000 maraka, u što je uračunato i danas odobrenih 500.000 maraka.

U periodu od osnivanja NP Una, iz Budžeta Federacije BiH isplaćeno je 3.730.000 maraka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.