Vlada FBiH odobrila novo zaduženje od 40 miliona maraka

10/06/2024. | Novosti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je novu odluku o zaduženju i to putem petogodišnjih obveznica s ciljem prikupljanja novca za finansiranje izdataka utvrđenih budžetom za 2024. godinu. Tako će investitorima biti ponuđeno 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM. Ukupni iznos emisije je 40 miliona maraka. Rok dospijeća je pet godina, a isplata kamate je...

Vlada FBiH – za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta 143 miliona KM

13/03/2024. | Novosti

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela dvije odluke kojim je usvojila programe utroška sredstava za kapitalne transfere javnim preduzećima namijenjene za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta u ukupnom iznosu od 143 miliona KM iz Budžeta Federacije BiH za ovu godinu. Kako je pojašnjeno, većina ovih projekata započeta je...

Vlada FBiH – 24,3 miliona KM za unapređenje avioprometa u FBiH

13/03/2024. | Novosti

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH danas je donijela odluke o usvajanju programa utroška sredstava kojim se aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, te Bihaću, iz ovogodišnjeg Federalnog budžeta dodjeljuje ukupno 24,3 miliona KM za unapređenje avioprometa u Federaciji BiH. Jednom odlukom usvojen je Program utroška sredstava u iznosu od ukupno...

Za svako novorođeno dijete 1.000 KM

23/01/2024. | Lifestyle

Majke koje se porode u toku ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine dobiće jednokratnu podršku u iznosu od 1.000 KM za svako novorođeno dijete. Kako je navedeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ovo je prvi put da se planira podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH. “Osim toga, putem redovnog tekućeg transfera...

Vlada FBiH predložila prihvatanje zaduženja do 35 miliona eura za gradski prevoz u Sarajevu

09/01/2024. | Novosti

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta Gradski prijevoz u Sarajevu – B u iznosu do 35 miliona eura, koji je proslijedila u Parlament FBiH na donošenje. Ova sredstva će biti korištena za četiri komponente iz oblasti gradskog saobraćaja, i to...

Vlada FBiH dala saglasnost za prihvatanje granta EBRD-a za finansiranje Projekta Vodovod Visoko

09/01/2024. | Novosti

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) namijenjenog za finansiranje Projekta Vodovod Visoko, po osnovu Ugovora o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a koji se odnosi na investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan, u iznosu...

Vlada FBiH izvršila subvencije kamata za 2022. i 2023. za sektor proizvodnje i IT sektor

22/12/2023. | Novosti

Vlada Federacije BiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Odluku kojom je usvojen Program utroška sredstava ,,Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata – Garancijski fond“. Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamate po ovom Programu u iznosu od 1,8 miliona KM osiguran je Budžetom FBiH za 2023....

Poslodavci: Nezadovoljni povećanjem cijene struje privredi, pozdravljaju isplatu dvije prosječne plaće radnicima bez poreza          

14/12/2023. | Novosti

U Udruženju poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine izražavaju nezadovoljstvo odlukom Vlade Federacije BiH da ograniči, a u suštini, poveća cijenu električne energije za 20 posto za privredna društva u Federaciji BiH za 2024. godinu. „Zakonom o električnoj energiji u FBiH mnoga privredna društva će preći sa javnog na tržišno snabdijevanje, čime će Elektroprivreda BiH...

UPFBiH pozdravlja odluku Vlade FBiH i apeluje da se ne povećava cijena električne energije za privredu    

07/12/2023. | Energetika

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da je Vlada Federacije BiH uvažila argumente UPFBiH da nema opravdanja za enormno povećanje cijena električne energije za 80 i više posto koje je tražila Elektroprivreda BiH u okviru ponuda dostavljenih privrednim društvima u FBiH. Odluka Vlade FBiH kojom se u skladu sa novim Zakonom o...

Vlada FBiH dodijelila 39 miliona KM općinama i gradovima za podršku budžetima i (su)finansiranje 135 projekata

16/11/2023. | Finansije | Novosti

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu, u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti – kantoni i općine, u ukupnom iznosu od 39 miliona KM. Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima općina i gradova, te...