Novosti

Srednjobosanske šume završile obnovu voznog parka i mehanizacije


U Bugojnu je izvršena primopredaja dva zglobna traktora, koja su nabavljena za potrebe šumarija u Donjem Vakufu i Fojnici, čime je okončan plan modernizacije voznog parka i mehanizacije u Šumsko-privrednom društvu  „Srednjobosanske šume“.

“Ovim smo ispunili naš cilj da obnovimo vozila i mašine, koje u svom radu svakodnevno koriste uposleni u srednjobosanskim šumarijama”, kazao  je direktor ovog društva Vildan Hajić.

Obavljena je, dodaje, i primopredaja jednog vozila za gašenje manjih šumskih požara, te više kombija i terenskih vozila za uposlenike ŠPD-a, odnosno tehničko osoblje.

“Nadam se da će nova mehanizacija doprinijeti još kvalitetnijem i efikasnijem šumarstvu na području SBK-a, u kojem je trenutno uposleno 827 radnika”, naglasio je.

Po njegovim riječima, uprava preduzeća sve više razmišlja i o nabavci teških mašina za poslove koje šumarije, zbog njihovog nedostatka, ranije nisu mogle obavljati na terenu.

“To su mašine za probijanje novih puteva koje bi, kroz određene aktivnosti, mogle koristiti i lokalnim zajednicama. Osim toga, ako se bude gradila brza cesta, bili bismo osposobljeni da postanemo partneri u tom projektu”, istaknuo je Vildan Hajić.