Najava događaja

48. IFTDO konferencija: O digitalizaciji kompanija govori 20 međunarodnih stručnjaka


Sanja Miovčić, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora BiH i predsjednica 48. IFTDO svjetske konferencije iz oblasti ljudskih resursa u Sarajevu, u intervjuu za Poslovne novine, najavljuje događaj koji se po prvi put realizira u Sarajevu, u organizaciji Origin group.

Bahreinska kompanija Origin group, www.origineuro.com, članica je globalne mreže IFTDO, otvorila je predstavništvo u BiH za zemlje jugoistočne Evrope i najavila u junu 48. po redu svjetsku IFTDO konferenciju na ovim prostorima. O tome šta je IFTDO, cilju konferencije, te zbog čega je ovaj region interesantan poslovnim magovima kao i benefitima najavljene poslovne saradnje sa ovdašnjim kompanijama Sanjom Miovčić, kaže:

“IFTDO (International Federation of Training and Development Organisations) je mreža multinacionalnih, multikulturalnih organizacija za obuku i razvoj ljudskih resursa u svijetu, čiji upravni odbor čine uvaženi profesori i profesionalci u oblasti ljudskih resursa. Sastoji se od punopravnih, pridruženih i recipročnih članova, te danas okuplja oko 500.000 profesionalaca iz više od 30 zemalja.

Svrha IFTDO-a je da poveže HR profesionalce u društvima, korporacijama, univerzitetima, dakle poslovnoj i akademskoj zajednici, zatim konsultantske kuće, vladine organizacije.”

Kako je nastala ta mreža?

“IFTDO je osnovan 1972. godine u Ženevi, u Švicarskoj, sa ciljem osnivanja i održavanja međunarodne mreže za prepoznavanje, razvoj i prijenos znanja, vještina i tehnologije kako bi se podstakli lični rast, produktivnost i održivi razvoj kompanija, organizacija i pojedinaca u poslovnom svijetu. To je nevladina organizacija koja je danas registrovana u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovo je jedinstvena asocijacija ovog tipa u svijetu. O značaju IFTDO-a govori i podatak da imaju svog predstavnika u Ujedinjenim nacijama.”

Koju vrstu potpore IFTDO nudi svojim članovima kojih, kako kažete, ima više od 500.000 u 30 zemalja u svijetu?

IFTDO je mreža koja kroz povezivanje profesionalaca na globalnom nivou i edukaciju služi i kao podrška svojim članicama za organizovanje konferencija širom svijeta, te služi i kao komunikacijski kanal za objavu naučnih i stručnih radova i istraživanja u eminentnim časopisima u svijetu.

IFTDO takođe dodjeljuje i globalnu nagradu za inovacije i pozitivne prakse kompanijama i pojedincima iz oblasti ljudskih resursa koja se dodjeljuje svake godine i ove godine će nagrade biti dodjeljene na konferenciji u Sarajevu. Izuzetno nam je drago što je i jedna od članica Vijeća stranih investitora, kompanija Gopa, noominovana od strane stručog žirija IFTDO-a za postignute rezultate projekta Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u dvije kategorije – za istraživačku izvrsnost i za razvoj ljudskih resursa.”

Zašto je toj grupaciji ljudi koji upravljaju IFTDO-om interesantan ovaj region?

“IFTDO kao globalna mreža je fokusirana i na manje zemlje, a naročito na zemlje u razvoju širom svijeta. U tom smislu, zemlje Zapadnog Balkana su prepoznate kao rastuće ekonomije koje se suočavaju sa velikim izazovima u tranzicionom periodu naročito kada se radi o nedostatku radne snage, velikoj stopi nezaposlenosti mladih ljudi, procesu digitalizacije i unapređenja poslovanja naročito iz domena ljudskih resursa.”

U junu je planirana i prva međunarodna konferencija IFTDO-a na ovim prostorima, šta je cilj te konferencije?

“BiH ima čast da ove godine bude domaćin 48. po redu Svjetske konferenecije IFTDO-a. O značaju ovog događaja govori i činjenica da su neke zemlje čekale po 10 godina da dobiju organizaciju ove prestižne konferencije. BiH je ovogodišnju konferenciju dobila zahvaljujući pomenutoj kompaniji Origin Group iz Bahreina (članici IFTDO-a) koja je uspjela da dobije organizaciju i dovede konferenciju u BiH umjesto u Maleziju, kao što je prvobitno bilo planirano. Prošlogodišnja konferencija je održana u Dubaiju.

Centralna tema konferencije biće ”Digitalna transformacija kompanija i uloga koju odjeli ljudskih resursa imaju u digitalnoj transformaciji – stavovi, zrelost, spremnost i pristup digitalizaciji”. Ova konferencija biće fokusirana na funkcionalne aspekte upravljanja ljudskim resursima s obzirom na to da oni igraju veoma značajnu ulogu u digitalnoj transformaciji i pripremanju pojedinaca i organizacija za budućnost i nove trendove, a više o konferenciji je dostupno na linku: www.origineuro.com/the-48th-iftdo-hrd-world-conference/”

Koliko predavača će učestvovati?

“Na konferenciji će govoriti 20 istaknutih međunarodnih i regionalnih stručnjaka iz oblasti ljudskih resursa, rada i zapošljavanja, kao i obrazovanja, koji imaju značajnu ulogu u inspirisanju drugih i podizanju standarda u oblasti ljudskih resursa sa fokusom na najbolje prakse i uspješne priče o uvođenju digitalnih tehnologija i inovacija u poslovanje kompanija, a učestvovati će 300 delegata iz više od 40 zemalja.

Cilj ove konferencije je da se naglasi uticaj i rastuća uloga digitalne transformacije na globalno konkurentne kompanije u kojima su ljudi ostali ključni element.”

Po čemu će ta konferencija biti drugačija od sličnih konferencija koje se organizuju u regionu?

“U okviru konferencije biće održano niz interaktivnih radionica za one koji nastoje unaprijediti poslovanje s akcentom na razvoj potencijala radnika zaposlenih u tim kompanijama ili organizacijama.

S druge strane ovo je prilika da se povežu ljudi iz potpuno različitih poslovnih i geografskih okruženja i da nauče kako primijeniti novitete u poslovanju u skladu sa digitalizacijom i postanu konkurentniji na globalnom tržištu bez obzira iz kojih zemalja dolaze. U okviru konferencije biće obezbjeđen i izložbeni prostor za 24 izlagača koji nudi idealnu platformu za prezentaciju novih tehnologija i usluga poput cloud-a i vještačke inteligencije za potrebe digitalne ere.

Također konferencije su i prilika da se osim poslovnog dijela upozna i dio kulture zemalja u kojima se konferencije održavaju, te su organizatori stavili fokus i na samu promociju Bosne i Hercegovine kao zanimljive turističke destinacije.”

Koje benefite će imati učesnici konferencije ?

“Tema je aktuelna i prikladna u vrijeme kada se sve organizacije suočavaju sa izazovom transformacije u digitalnoj eri. Štaviše, njihov opstanak zavisi od sposobnosti uvođenja digitalne tehnologije u poslovanje. Uloga ljudskih resursa u takvom procesu je od velikog značaja jer ove tehnologije omogućuju da ljudski resursi kreiraju nove načine pružanja usluga i strategije za sve organizacije. Sigurna sam da će ova konferencija, pod ovako dinamičnim vodstvom, biti jedna od najbolje organizovanih konferencija IFTDO-a za sticanje novih znanja i za umrežavanje, te da će biti nezaboravan događaj za sve delegate i poslužiti kao odlična platforma za promociju Bosne i Hercegovine u svijetu.”

Šta je opredijelilo Vijeće stranih investitora BiH (Foreign Investors Council – FIC) da podrži konferenciju i bude jedan od ključnih partnera?

“Vijeće stranih investitora BiH kao najznačajnija nezavisna poslovna asocijacija koja je aktivna u BiH već 13 godina na prijedlog jedne od naših članica, Origin Europe, odlučilo je da podrži konferenciju, bude partner i saveznik svim našim članicama koje učestvuju, cijeneći da je i ovo jedan od načina unaprjeđenja njihovog poslovanja. Vijeće stranih investitora, (www.fic.ba), kontinuirano pruža podršku i daje svoj doprinos organizaciji najvažnijih poslovnih događaja u zemlji, i predstavlja nam izuzetnu čast što ćemo biti u prilici da učestvujemo i na ovom izuzetno važnom događaju za našu zemlju i region.”