Novosti

Prva javna podzemna garaža u Sarajevu


Općina Stari Grad finansira izgradnju prve javne podzemne garaže u Sarajevu koja će se nalaziti prekoputa Vijećnice, a njena izgradnja počela je u martu.

Trenutno se izvode radovi gradnje objekta koji uključuju hidroizolaciju, jedan od najvažnijih koraka u izgradnji imajući u vidu blizinu rijeke Miljacke, kao i velike količine podzemnih voda na ovom prostoru.

Iz tog razloga, za hidroizolaciju buduće podzemne garaže koriste se najkvalitetniji materijali, a koliko se ozbiljno pristupilo ovim radovima govori i podatak da njihovo izvođenje prate i inžinjeri kompanije SIKA koji su stigli iz Švicarske.

Garaža će imati dvije podzemne etaže sa 155 parking mjesta, uključujući i najmoderniji elektro punjač za vozila koji će građani koristiti bez naknade.

Imat će i multifunkcionalni popločani trg čija će površina iznositi skoro 3.000 m2, a ulaz i izlaz iz podzemne garaže bit će na semaforu kod Novog mosta Vijećnica.

Prema informacijama sa terena, inžinjeri iz Švicarske zadovoljni su dosad izvedenim hidroizolacionim radovima, te su konstatovali da se izvode prema protokolu koji je propisao proizvođač materijala. Radi se sa specijalnim materijalima namijenjenim za ovakvu vrstu gradnje gdje je prisutno duboko fungiranje, visok pritisak podzemne vode i specifični uslovi, tako da klasična hidroizolacija nije primjenjiva.

Kako tvrdi izvođač radova, firma Džekos d.o.o. iz Sarajeva, ključno je da hidroizolacija bude dovoljno udaljena od armature i da nema vode u toku postavljanja hidroizolacije, a i ti uslovi su ispunjeni.

“Hidroizolacija jame radit će se u tri faze, a uporedo s tim vršit će se betoniranje kontra ploče i početak radova na samoj konstrukciji objekta garaže”, kazala je Amela Kulaglić-Herco, voditeljica projekta uime Općine Stari Grad.

Izgradnja podzemne garaže počela je 25. marta, a najduže se radilo na komplikovanim poslovima izmiještanja instalacija.

U isto vrijeme napravljen je široki otkop, a kasnije i obezbjeđenje temeljne jame sa 98 šipova, 85 sidara i iskopima.

Tek nakon svih ovih radova krenula je gradnja objekta, što uključuje i hidroizolaciju, te je počela i kontra ploča.

Podzemna garaža u najužoj jezgri pomoći će rješavanju problema nedostatka parking prostora, ali njen značaj prevazilazi te okvire.

Multifunkcionalni trg omogućit će održavanje različitih manifestacija tokom čitave godine, pružat će najbolji dosad pogled na symbol grada – Vijećnicu, ali i dati na značaju Šeher-ćehajinoj ćupriji.

Naime, postojeći trotoar uz Miljacku će se proširiti, pa će se dio od Šeher-ćehaijine ćuprije pretvoriti u lijepo šetalište.

Saobraćaj iz ulice Avdage Šahinagića ubuduće će biti preusmjeren desno, oko platoa i garaže i vozila će se na semaforu uključivati na Novi most Vijećnica.

Na ovaj način ni stanari ulice, a ni vozači neće biti saobraćajno ugroženi u odnosu na raniji režim.

Sve ove izmjene u skladu su sa ranije usvojenim Urbanističkim projektom koji je radio Zavod za planiranje KS.

Vrijednost ove investicije je preko šest miliona KM, a Općina Stari Grad je finansira kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj.