Najčešće se zadužuju trgovci, poljoprivrednici i građevinari imaju najviše nekvalitetnih kredita

Najčešće se zadužuju trgovci, poljoprivrednici i građevinari imaju najviše nekvalitetnih kredita

Krediti, sa učešćem od 64,7% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 597,3 miliona KM ili 4,2%, tako da na dan 30.06.2019. godine iznose 14,9 milijardi KM. Navedeno je to u nedavno objavljenoj informaciji o stanju bankarskog sektora u Federaciji BiH u prvoj polovini ove godine, a koju je pripremila Agencija za bankarstvo FBiH (FBA).

Rast kredita sa zadnjim danom juna, u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i javnim preduzećima, a smanjeno je kreditiranje vladinih i bankarskih institucija i ostalih sektora.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 271,6 miliona KM ili 3,6%, tako da su na polovini godine iznosili 7,7 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,9%, objavila je FBA.

Kako se navodi u dokumentu, učešće nekvalitetnih kredita (Non performing loans –NPL) je smanjeno sa 8,5% na 7,8%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati.

Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima, na NPL-ove se odnosi 742,2 miliona KM ili 9,6%, što je za 1 procentni poen manje nego na kraju prošle godine.

Najveće učešće kod kredita odobrenim pravnim licima u odnosu na ukupne kredite imaju sektori trgovine (19,5%) i proizvodnje (14,3%).

“Krediti plasirani sektoru proizvodnje u iznosu od 2,1 milijardu KM povećani su sa 30. junom u odnosu na kraj 2018. godine za iznos od 10,2 miliona KM ili 0,5%, dok NPL-ovi kod ovih kredita iznose 250,7 miliona KM i smanjeni su za iznos od 18,8 miliona KM ili 7,0%. I pored smanjenja za 0,9 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine, njihovo učešće je i dalje na visokom nivou od 11,7%”, navode iz FBA.

Krediti odobreni sektoru trgovine sa 30.06.2019. godine iznose 2,9 milijardi KM i povećani su u odnosu na kraj prošle godine za iznos od 264,1 milion KM ili 10,0% , dok NPL-ovi iznose 270,5 miliona KM i smanjeni su za 3,8 miliona KM ili 1,4%, a njihovo učešće je takođe smanjeno za 1,1 procentni poen, odnosno na 9,3%.

Kod kredita odobrenih pravnim licima najveće učešće NPL-ova sa 30. junom prisutno je kod kredita odobrenih poljoprivredi od 15,9% (smanjenje za 3,5 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine) i kod kredita odobrenih u sektoru građevinarstva od 15,2% (smanjenje za 1,6 procentnih poena).

“Kreditni rizik je dominantan rizik u bankarskom sektoru FBiH, zbog čega je fokus supervizora na ocjeni praksi upravljanja kreditnim rizikom, odnosno identifikaciji, mjerenju, praćenju i kontroli kreditnog rizika i klasifikaciji aktive. Ključni pokazatelji kvaliteta aktive bankarskog sektora FBiH ukazuju da je kvalitet aktive sa 30.06.2019. godine poboljšan”,zaključili su iz Agencije za bankarstvo FBiH.

(Piše: Benamin TURKOVIĆ)

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.