Turska planira da privuče preko 75 miliona turista godišnje

Turska planira da privuče preko 75 miliona turista godišnje

Turska do 2023. godine planira da privuče preko 75 miliona turista godišnje i ostvari 65 milijardi USD prihoda od turizma.

Uz rad na podizanju kvaliteta i održivosti, to namjerava da postigne značajnim povećanjem ulaganja u promociju, više od deset puta nego prošle godine, pokazuju ciljevi revidirane Turističke strategije za 2023. koju je Turska objavila 2007. godine.

Ciljevi su ambiciozni s obzirom da je prošle godine zemlju posjetilo oko 40 miliona turista koji su im ostavili 29,5 milijardi USD turističkog prihoda, ali na promet u posljednjih nekoliko godina značajan uticaj je imala geopolitička situacija koja im je srezala i cijene i prihode.

Prema podacima Svjetske turističke organizacije (WTO), Turska je na šestom mjestu u svijetu po broju turista i na 14. u pogledu prihoda od turizma.

Zemlja je u prvih sedam mjeseci ove godine ugostila više od 24,69 miliona stranih turista, pokazuju podaci Ministarstva kulture i turizma. To je rast od 14,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Nova strategija se bazira na povećanju prihoda i novim tržištima.

Planira se povećanje pihoda kroz rast potrošnje po turistu sa 65 prosječnih USD dnevno u prošloj godini na 86 USD u 2023.

Najveća novost je značajno povećanje budžeta za promociju, za što će biti zadužena nedavno osnovana Turska agencija za promociju i razvoj turizma.

Iznos je već u ovoj godini povećan s 18 miliona USD na 72 miliona USD u ovoj godini.

Agencija će naredne godine raspolagati sa 180 miliona USD, a do 2023. godine s čak 220 miliona USD.

Oznake:

Najnoviji tekstovi

Top TEKSTOVI

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.