Novosti

Šarović: Hitno usvojiti Zakon o električnoj energiji i spriječiti dalje štete


Zakon o električnoj energiji i gasu BiH, koje je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u proceduru uputilo još prije dvije godine, potrebno je hitno usvojiti i time spriječiti dalje štete koje trpi energetski sektor ali i svi građani, rečeno je na današnjem sastanku ministara spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića i direktora misije USAID-a u BiH Nancy J. Eslick.

Zakon o električnoj energiji i gasu je odavno pripremljen i u potpunosti usklađen sa evropskim standardima a svoju saglasnost dala je i Energetska zajednica i Evropska komisija.

„Previše vremena gubimo i previše štete trpimo čekajući usaglašavanje entiteta. Vlada RS je nedavno dala svoje pozitivno mišljenje ali sada čekamo FBiH, koja je negativno mišljenje dala još 2017. godine i od tada je cijeli proces zakočen“, istakao je ministar Šarović.

“Pored mogućnosti novih sankcija Energetske zajednice, ovaj zakon je važan i zbog toga što je postojeći Zakon o električnoj energiji iz 2002. godine zastario i kao takav predstavlja prepreku razvoju energetskog sektora. Osim toga, ostajemo bez značajnih sredstava koja su namijenjena BiH kroz različite projekte. Moja procjena je da BiH neusvajanjem zakonodavstva u oblasti električne energije i gasa gubi nekoliko desetina miliona eura”, istakao je ministar Šarović.

Na sastanku je dogovoreno da USAID u narednom periodu aktivno radi na pružanju podrške u usaglašavanju Zakona sa entitetskim vladama, kako bi se, kako je istaknuto, „otkočio“ čitav proces, a time i unaprijedila konkrentnosti ovog sektora i ispunile preuzete obaveze prema Energetskoj zajednici.

Iz USAID-a su takođe najavili da će fokus svoga rada u narednom periodu usmjeriti na dalji razvoj sektora prirodnog gasa, energetske efikasnosti kao i na stvaranje tržišta električne energije.

Posebna pažnja u narednom periodu biće usmjerena i na podršku investiranju u sektor energetike, kroz unapređenje i pojednostavljenje izdavanja potrebnih dozvola, jer je kako je zaključeno “energetski sektor ima sve potencijale i mogućnosti da bude najzdraviji dio ekonomije BiH“.