Novosti

Kinezima omogućeno probijanje roka izgradnje autoputa Banjaluka – Prijedor


Kinezima, koji treba da grade autoput Banjaluka – Prijedor, Vlada Republike Srpske dala je diskreciono pravo produžetka roka za izradu idejnog projekta, obezbjeđenje dozvola i druge aktivnosti neophodne za početak gradnje autoputa, pa će tako po drugi put biti probijen rok iz Ugovora o koncesiji, piše portal Capita.ba.

Naime, rok da Kinezi završe idejni projekat, da pribave lokacijske uslove, završe procjenu uticaja na životnu sredinu i izrade studiju izvodljivosti, kao i da definišu određene priloge Ugovora o koncesiji, istekao je 13. decembra prošle godine.

Pošto rok nije ispoštovan, Vlada im je, dan prije isteka roka, izašla u susret i dala novi rok.

Ni drugi rok, koji ističe 13. juna, očigledno neće biti ispoštovan, jer je kineska firma „SDHS-CSI BH“ ponovo zatražila produžetak.

Njihov zahtjev u Vladi trenutno razmatraju, pravdajući sve „složenošću infrastrukturnog projekta“.

„Kako je riječ o složenom infrastrukturnom projektu, koji podrazumijeva višegodišnje pripremne faze, koje obuhvataju pripremu projektne dokumentacije, pribavljanje dozvola i obezbjeđivanje finansiranja, a uzimajući u obzir i to da su ove aktivnosti međuzavisne, te da nije moguće apsolutno precizno predvidjeti trajanje svake od ovih faza, Ugovorom o koncesiji je stranama potpisnicama dato diskreciono pravo produžetka ovog roka radi ispunjenja svih preostalih uslova“, odgovorili su iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Na osnovu tog prava je, dodaju, Vlada u decembru dala saglasnost na odlaganje „posljednjeg datuma ekskluziviteta“ iz Ugovora o koncesiji, što je „rok za završetak aktivnosti i procedura koje prethode početku izgradnje autoputa“.

U Ministarstvu ističu da su se Kinezi ponovo Vladi obratili i to Obavještenjem o događaju više sile i Pismom o produžetku krajnjeg roka za datum stupanja ekskluziviteta na snagu.

„Zahtjev za produžetak roka zasniva se na tome da je pandemija virusa korona dovela do uvođenja ograničenja kretanja i obaveznog karantina u svijetu i u Republici Srpskoj. Pri tome navode da su ovakve mjere materijalno uticale na sposobnost koncesionara da nastavi svoje obaveze iz Ugovora o koncesiji, jer su spriječile kineske državljane bitne za koncesionara da putuju u Republiku Srpsku i nastave sa upravljanjem i tehničkim razvijanjem projekta“, istakli su u Ministarstvu.

Dodali su da je navedeni zahtjev trenutno u fazi razmatranja, a da će po rezultatima javnost biti blagovremo informisana.

Nisu pojasnili da li je definisano i koliko puta Kinezi mogu da traže produžetak rokova, kao ni kakvi su tačno rokovi propisani Ugovorom o koncesiji.

„Ministarstvo saobraćaja i veza nastoji da, u skladu sa principima transparentnosti rada, informiše javnost o uslovima i toku realizacije projekta izgradnje autoputa Banja Luka – Prijedor. Kako Ugovor o koncesiji propisuje da je za objavljivanje segmenata ugovora neophodna saglasnost oba potpisnika, u nemogućnosti smo da javnost upoznamo sa svim detaljima“, ističu u Ministartsvu.

Tvrde da „uključeni konsultanti i stručnjaci angažovni na realizaciji ovog projekta, cijene da riječ o povoljnom i korisnom ugovoru po Republiku Srpsku“.

Na pitanje da li su do sada potpisivani aneksi Ugovora o koncesiji, iz Ministarstva kažu da nisu i da nije bilo izmjena u odnosu na prvobitni Ugovor.

„U proteklom periodu, ugovorne strane razmatrale su prijedloge tehničke dokumentacije, idejnog projekta i studije izvodljivosti za autoput“, istakli su.

Kada je riječ o eksproprijaciji nepokretnosti na dionici autoputa, što je obaveza Republike Srpske, ona još nije započela.

„Prije samog početka ovog postupka neophodno je da Narodna skupština RS usvoji Plan parcelacije za ovu dionicu. Institut za građevinarstvo „IG“ trenutno vrši analizu svih primjedbi, prijedloga i sugestija prikupljenih tokom javnog uvida prijedloga plana parcelacije, nakon čega će isti uputiti u dalju proceduru“, navode u Ministarstvu.

Tek kad Skupština RS usvoji Plan parcelacije, mora se uraditi neophodna tehnička dokumentacija, a tek onda kreće eksproprijacija nepokretnosti.

Direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS Bosiljka Predragović rekla je ranije da očekuje da će kineski ponuđač uspijeti do kraja juna da završi idejni projekat,

“Ukoliko to završi, mi krećemo u proceduru donošenja lex specialis zakona o eksproprijaciji za autoput Banjaluka – Prijedor. Mi smo se već reorganizovali, dobili smo veći budžet kako bi mogli da zaposlimo dodatne kadrove koji su nam neophodni“, kazala je ona.

Eksproprijacija zemljišta za potrebe izgradnje autoputa treba da košta Budžet RS oko 21,5 miliona evra.

Podsjećamo, Ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor potpisan je 13. decembra 2018. u Banjaluci čime je počeo da teče rok od dvije godine za eksproprijaciju zemljišta, koju treba da uradi Republika Srpska, te rok za izradu glavnog projekta, što je obaveza kineskih investitora.

Nedugo zatim, u februaru 2019. godine premijer Srpske Radovan Višković rekao je da će Vlada gradnju autoputa prema Prijedoru odgoditi dok ne izgradi autoput do granice prema Srbiji kako bi povezali Banjaluku i Beograd. Međutim, Kinezi nisu pristali na odgodu.

Za autoput Banjaluka – Prijedor Republika Srpska će 30 godina plaćati godišnju naknadu za raspoloživost autoputa u iznosu od 32,5 miliona evra.

Kinezi, s druge strane, treba da plaćaju godišnju naknadu od pet odsto od prihoda ostvarenih obavljanjem koncesione djelatnosti, odnosno od iznosa prikupljene putarine.

Planirano je da autoput Banjaluka – Prijedor bude dug 42 kilometra, a za uloženih 297 miliona evra, Kinezima na kraju Republika Srpska treba da plati 975 miliona evra.

(Capital.ba)