Tema u fokusu

Rapidni porast našeg poslovanja nastavlja se i u 2020. – Monetize Ad d.o.o.


Jedna od najuspješnijih agencija za digitalni marketing u BiH i regionu, Monetize Ad d.o.o. Sarajevo u prvoj polovini ove godine skoro je učetvorostručila svoje prihode u odnosu na cjelokupni iznos prihoda ostvaren u prethodnoj godini.

Osim toga, u kompaniji Monetize Ad očekuju rast prihoda i dobiti  do kraja 2020. u odnosu na prethodnu godinu, te širenje svoje poslovne mreže u zemljama regiona.

Prema riječima Ajdina Brkovića, vlasnika i direktora agencije za digitalni marketing Monetize Ad d.o.o. Sarajevo, posljedice koronavirusa nisu značajno uticale na ovaj kolektiv, dijelom i zbog same prirode industrije unutar koje posluju.

Shodno tome naša kompanija ne bilježi nikakvo odstupanje u smislu prihoda, dobiti, te planiranih realizacija, investicija i projekata za 2020 godinu. Činjenica da smo u prvih šest mjeseci ove godine učetvorostručili svoje prihode u odnosu na totalan iznos prihoda za 2019., pokazuje da se rapidni porast našeg poslovanja itekako nastavio, bez obzira na globalnu situaciju sa postojećom pandemijom”, kaže Brković.

S obzirom na start na početku ove godine, koliki rast prihoda i dobiti očekujete do kraja 2020. ?

Uzevši u obzir kontinuirani rast, kako prihoda, tako i broja uposlenih (sa 16 uposlenih u 2019. na 70 uposlenih u Sarajevu u 2020.godini), MonetizeAd će krajem 2020. godine zabilježiti 100 posto porast u odnosu na 2019. godinu“.

Koji su najvažniji projekti i investicije koje planirate realizovati u 2020. godini ?

Iako se regionalno već uveliko osjeti prisustvo Monetize Ad kompanije na polju Digitalnog Marketinga, u jedan od mnogobrojnih budućih planova svrstava se i širenje kako samog fizičkog prisustva, tako i digitalnog prisustva u zemljama regiona u vidu monetizacije njihovih portala, te prodaje proizvoda”.

Koji faktori doprinose tome da je Monetize Ad lider u svojoj djelatnosti u BiH i šire?

Kompanija Monetize Ad se ističe kao jedina kompanija u Bosni i Hercegovini koja praktikuje kombinaciju Affiliate Marketing i Digital Marketing modela. Uz pomoć izrazito temeljitog i strateškog pristupa, Monetize Ad se također vrlo brzo situirao i regionalno, te se na taj način pokazao kao dostojan konkurent na regionalom tržištu”.

Predstavite nam ukratko kompaniju Monetize Ad ?

Mi smo jedna od najuspješnijih marketinških agencija u BiH sa dugogodišnjim iskustvom u digitalnom marketingu, koja svojim inovacijama i softwerima, kao i jedinstvenom pristupu partnerima omogućava maksimizaciju njihovog profita. Monetize Ad je osnovana 2017. I rapidno je rastuća kompanija, koja pruža širok dijapazon usluga, kako unutar sfere Digitalnog Marketinga, tako i u samoj prodaji i promociji vlastitih proizvoda. Kada su u pitanju klijenti, vrlo je važno naglasiti da je Monetize Ad (zbog same prirode i dinamike industrije) suštinski sama svoj klijent, što je ujedno i stub njene samoodrživosti i konstantog napretka. Također, gajimo veliki afinitet ka mladim i perspektivnim ljudima, koji kontinuirano doprinose rastu i razvoju ovog izuzetno mladog kolektiva kroz svoj nesebični trud, napor i ulaganja”.

Da li je to ujedno i jedna od odlika strategije Vaše kompanije?

Da, defintivino ono što razdvaja Monetize Ad od konkurenata je istaknuta vjera u mlađi naraštaj i kapacitete koje isti, uz dovoljno obuke, želje i truda, može da pruži. Uzajamno ulaganje u kolektiv (kako kroz vršenje obuke novonastalih članova, tako i kroz doprinos istih kolektivu nakon obuke) definiramo kao najvažniji postulat naše poslovne strategije. Monetize Ad također posjeduje jedinstven „In-House“ pristup svom poslovanju što znači da se se sav software kreira i modificira unutar same kompanije za potrebe kompanije, što znatno umanjuje infrastrukturalne troškove. Takvi softweri, krojeni po potrebama kompanije i njenog poslovanja, daju daleko bolje rezultate u poredjenju sa softwerima koji su dostupni na tžištu”.

Kakvi su rezultati poslovanja Monetize Ad ostvareni u 2019.?

“U periodu 2019 godine, naša kompanija je ostvarila prihod od 2.171.948 KM od kojeg bilježi dobit od 262.597,00 KM , što se procentualno izražava kao porast od 98.7% u odnosu na 2018 godinu, gdje je zabilježeni godišnji prihod iznosio 170.493,35 KM”.

Da li ste u 2019. godini ponudili neku novu vrstu usluga ili investicija na bh. tržištu ?

U toku 2019 godine većinski dio ulaganja Monetize Ad kompanije bio je fokusiran na pojačanje infrastrukture u vidu preseljenja u veći poslovni prostor, nabavke nove i naprednije opreme, te u vidu pokretanja programa stručnog usavršavanja unutar Development odjela s ciljem obuke i potencijalne regrutacije svih individualaca, čiji se kvalitet istakne tokom pripravničkog perioda”.

Piše: Irena Vasić-Dobrić

Poslovne novine