Novosti

Za mala i srednja preduzeća sa područja Tešnja i regije 600.000 KM


Agencija za razvoj općine Tešanj TRA započela je provedbu projekta “FAB-LAB – Ekonomija zasnovana na inovacijama” (FAB-LAB) u partnerstvu sa kompanijama GMC d.o.o., Usora i JET d.o.o, Tešanj. Evropska unija dodijelila je za FAB-LAB projekat bespovratna sredstava u iznosu većem od 450.000 KM u okviru EU4Business projekta u BiH, a ukupna vrijednost projekta iznosi više od 600.000 KM.

FAB-LAB projekat će se implementirati u narednih 18 mjeseci. Direktni korisnici projekta su mala i srednja preduzeća (MSP) sa područja općine Tešanj i uže regije. Opšti cilj je jačanje kapaciteta za izvoz i zapošljavanje u firmama sa područja općine Tešanj i regije kroz unapređenje konkurentnosti, inovativnosti i digitalizacije poslovnih aktivnosti.

“U okviru FAB-LAB projekta bit će uspostavljen Centar za pružanje poslovno-razvojnih usluga metalskom sektoru. Centar će djelovati u prioritetnim područjima jačanja firmi iz sektora kroz angažman vrhunskih stručnjaka, specijalizovane opreme i primjenu priručnika izrađenih prema potrebama i na temelju najnovijih svjetskih trendova razvoja”, najavio je prof.dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj TRA.

Značajna podrška je predviđena u segmentu kvalitetnije internacionalizacije poslovanja firmi i kod primjene digitalnih alata. Podrška će dovesti do povećanja broja zaposlenih, većeg izvoza i povećanja prihoda ciljanih MSP-a.

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura).

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite www.eu4business.ba.