Studija o kreditiranju preduzeća na Zapadnom Balkanu pokazuje značajan uticaj finanijske podrške EIB na zaposlenost i investicije

18/12/2023. | Finansije

Evropska investiciona banka (EIB) igra ključnu ulogu u kreditnoj podršci malih i srednjih preduzeća (MSP) u regionu, kako pokazuje izveštaj „Uticaj posredničkog kreditiranja EIB na preduzeća na Zapadnom Balkanu” objavljen danas. MSP koja su bila korisnici kredita EIB zabeležila su rast zapošljavanja od 15%, čime su prestigle slične kompanije koja nisu dobila ova finansijska sredstva....

Portal VTK/STK BiH nudi sve informacije za internacionalizaciju poslovanja MSP

06/09/2023. | Novosti

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine predstavila je novi portal, koji je podstranica postojeće stranice www.komorabih.ba. Na portalu se nalaze sve informacije potrebne za podršku malim i srednjim preduzećima u internacionalizaciji njihovog poslovanja, a realizovan je u okviru projekta „Unapređivanje informacione podrške za internacionalizaciju MSP-a“, kao nastavak postojeće aktivnosti VTK/STK BiH na području podrške internacionalizaciji MSP...

WB – Poslovni konsalting pomaže firmama u šest zemalja Zapadnog Balkana da povećaju izvoz

26/04/2023. | Novosti

Inovativna profitabilna mala i srednja preduzeća (MSP) iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije kojima je pružena kombinacija majstorske edukacije, mentorstva i obuke za izgradnju odnosa sa klijentima i upotrebu alata digitalnog marketinga, poput optimizacije stranica za pretraživače, značajno su povećala broj svojih klijenata u odnosu na MSP koja su...

SERDA i GIZ podrška energijskoj tranziciji: Javni poziv za MSP iz metalske i drvne industrije u Kantonu Sarajevo

17/03/2023. | Novosti

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavila je Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo. U okviru Javnog poziva, mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije mogu dostaviti prijave za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju mjera energijske...

Istraživanje: Facebook ostao najvažnija društvena mreža za mala i srednja preduzeća

28/02/2023. | IT i Tehnologija

U vremenima kada postoji mnogo alata i strategija koje se mogu koristiti u poslovanju, kompanijama može biti izazovno odrediti na što se fokusirati kako bi postigle maksimalan povrat ulaganja. Kako bi odgovorila na neka pitanja, Skynova je nedavno anketirala 1.000 vlasnika malih preduzeća koji su otkrili strategije i alate potrebne za izgradnju i rast njihovog...

Produžen rok apliciranja za uvođenje inovacija u MSP iz Zenice

03/04/2021. | Novosti

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, u saradnji sa Zeničkom razvojnom agencijom ZEDA i Službom za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenice, produžila je rok i proširila spisak prihvatljivih djelatnosti MSP u javnom pozivu za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Zenica. Krajnji rok za dostavljane prijava je 21. april 2021. do 15.00 časova....

Za mala i srednja preduzeća sa područja Tešnja i regije 600.000 KM

29/09/2020. | Novosti

Agencija za razvoj općine Tešanj TRA započela je provedbu projekta “FAB-LAB – Ekonomija zasnovana na inovacijama” (FAB-LAB) u partnerstvu sa kompanijama GMC d.o.o., Usora i JET d.o.o, Tešanj. Evropska unija dodijelila je za FAB-LAB projekat bespovratna sredstava u iznosu većem od 450.000 KM u okviru EU4Business projekta u BiH, a ukupna vrijednost projekta iznosi više...

EBRD – EU: Dodatni finansijski paket za MSP na zapadnom Balkanu

09/07/2020. | Novosti

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) povećavaju svoju podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) na zapadnom Balkanu dodatnim finansiranjem nakon izbijanja pandemije korona virusa. Banka će obezbijediti do 70 miliona eura novih kreditnih linija partnerskim finansijskim institucijama za kreditiranje lokalnih preduzeća u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji...

U BiH 99 posto svih preduzeća čine mala i srednja

20/11/2019. | Novosti

Od ukupnog broja preduzeća u BiH 99 posto su mala i srednja koja s 60 posto doprinose BDP-u BiH, istaknuto je na 2. konferenciji “Kako bolje podržati razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH”. Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mate Franjičević precizirao je da je u malim i srednjim preduzećima zaposleno 68...

Istraživanje nivoa digitalizacije u malim i srednjim preduzećima u BiH

22/07/2019. | Novosti

Privredna komora Federacije BiH, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i drugim partnerskim institucijama u BiH provodi istraživanje stanja i nivoa digitalizacije u malim i srednjim preduzećima (MSP). Ciljni sektori koji će biti obuhvaćeni istraživanjem su metalski sektor, drvna industrija i turizam. Istraživanje predstavlja dio aktivnosti u sklopu projekta “Inovacije i...