IT i Tehnologija

Započela realizacija Projekta “Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT”


Otpočela realizacija Projekta “Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT” vrijednog 247.659 eura.

Projekt “Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT”, koji ima za cilj podići konkurentnost i inovacione kapacitete izvozno-orijentisanih malih i srednjih preduzeća (MSP) u metalskom sektoru Republike Srpske, otpočeo je sa realizacijom.

Projekt traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 484.379,00 KM, od čega 383.998,39 KM sufinancira Evropska unija u okviru EU4Business-a.

Projektom će se uspostaviti i ojačati Centar za digitalnu tranformaciju Privredne komore RS, kroz koji će se obučiti deset IT konsultanata za izradu digitalnih mapa i digitalnih strategija u ciljanim privrednim subjektima.

Realizacija projektih aktivnosti, kao što su info dani, webinari, IT konferencija i ostalo, usmjerene su na povećanje svijesti kompanija o značaju i neophodnosti digitalne transformacije, kao i njihovog znanja o procesima koje donosi digitalizacija, koja preduzećima omogućava poslovnu optimizaciju, smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.

Jačanjem konkurentnosti, kompanije će povećati prodaju i plasman svojih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu, te će na taj način obezbjediti i nova radna mjesta.

Privredna komora RS će kroz Centar za digitalnu transformaciju, a u saradnji sa partnerima, razviti održivu standardizovanu podršku za MSP u procesu digitalne transformacije, te pružiti podršku preduzećima u ovim procesima.

Partneri na projektu, koji realizuje Privredna komora RS, su Područna privredna komora Banja Luka, Inovacioni centar Banja Luka, te kompanije Saga NFG d.o.o. Banja Luka i Topinox d.o.o. iz Prnjavora.