Yusuf Dilaver: U BiH ćemo prvi ponuditi virtualnu kreditnu karticu

Yusuf Dilaver: U BiH ćemo prvi ponuditi virtualnu kreditnu karticu

Kao prva banka sa stranim kapitalom na tržištu BiH ZiraatBank BH d.d. Sarajevo sa svojom visokom likvidnošću, snažnim kapitalom i visokim tehnološkim kapacitetom već 24 godine doprinosi ekonomiji BiH, što je i jedan od povoda za intervju sa Yusufom Dilaverom, predsjednikom Uprave ZiraatBank BH.

I u 2020. godini kada su se značajno osjetili negativni uticaji pandemije COVID-19 na bh. ekonomiju, ZiraatBank BiH je brzim i efikasnim aktivnostima nastojala pomoći klijentima da lakše prebrode ovo krizno razdoblje, pa je mnogi od njih nerijetko doživljavaju kao lokalnu banku.

A kvalitet usluga ZiraatBank BH, kao članice moćne ZiraatBank Grupacije iz Turske, ubrzano raste, naročito sa njihovim novim proizvodima koje su uveli u posljednje dvije godine, jer su digitalizaciju postavili kao prioritetni cilj.

Jedan od noviteta koji će ZiraatBank BH predstaviti već u prvoj polovini januara 2021., kako je istaknuo Yusuf Dilaver, predsjednik Uprave ZiraatBank BH je virtualna kreditna kartica, kao prvi proizvod takve vrste u bankarskom sektoru BiH, o čemu nam je rekao:

„Virtualna kreditna kartica omogućava klijentima korisnicima digitalnih kanala ZiraatBank BH (internet i mobilno bankarstvo) kreiranje dodatne kreditne kartice sa novim osjetljivim podacima (broj kartice, rok važenja i CVV2 kod), bez obaveze fizičke proizvodnje kartice. Prije realizacije internet plaćanja, klijent je u mogućnosti dodijeliti željeni limit virtualnoj kartici, koji ne može biti veći od limita osnovne kreditne kartice. Limit virtualne kartice se također može nulirati odmah po realizaciji internet plaćanja. Ovaj proizvod omogućava vršenje internet kartičnih transakcija, bez dijeljenja osjetljivih kartičnih podataka osnovne kartice sa trećim licima putem interneta. Sve navedeno, doprinosi znatno većoj sigurnosti i zaštiti klijenata prilikom vršenja internet kartičnog plaćanja”, kaže Dilaver.

Osim virtualne kartice, koji su to još noviteti na kojima ste počeli raditi prošle godine, a čija realizacija će se nastaviti u 2021.?

Svojim klijentima smo u 2020. počeli nuditi i BANKKART, prvu karticu na tržištu BiH koja kombinuje kreditnu i debitnu karticu. U toku su aktivnosti na njenom unaprjeđenju kako bismo je učinili još atraktivnijom. Tokom 2021. godine imat ćemo priliku vidjeti BANKKART sa mnogo dodatnih mogućnosti.

Istovremeno nastavljamo sa mnogim aktivnostima, vezano za ubrzavanje kreditnih procesa. Zahvaljujući našoj snažnoj strukturi kapitala i likvidnosti, te podršci u vidu tehnologije i radne snage naše matične banke, u mogućnosti smo s lakoćom realizirati sve svoje projekte.
ZiraatBank BH je članica najveće finansijske Ziraat grupacije u Republici Turskoj i koristi širok izbor mogućnosti koje grupacija nudi, kako u bankarskim aktivnostima tako i u tehnološkim investicijama. Ovom podrškom nastojimo donijeti kvalitetne i inovativne proizvode na tržište BiH.

 

Fokus ZiraatBank BH u prošloj godini bio je na ulaganju u digitalno bankarstvo?

“Da, u 2020. godini smo jasno uvidjeli značaj digitalizacije i sve njene prednosti koje donosi. Ali, naša banka je još 2018. godine, promjenom Uprave, ušla u proces restrukturiranja, a najvažniji stup ovog procesa je digitalizacija i fokusiranje na upotrebu tehnologije u kreditnim procesima. Stoga i u 2021. nastavljamo sa ulaganjem u digitalno bankarstvo i nastavit ćemo razvoj setova transakcija naših aplikacija za digitalno bankarstvo. Posebno smo se fokusirali na obogaćivanje setova transakcija koje će moći obavljati naši klijenti pravna lica i SME klijenti.
Naš projekt u vezi sa puštanjem u rad beskontaktnih i bezkartičnih kanala plaćanja je u toku i planiramo ga staviti u funkciju 2021. godine.
Nastavljamo raditi na digital onboard aplikacijama i alternativnim platnim sistemima.
Gotovinske transakcije i dalje se nastavljaju kao jedna važna bankarska usluga, a naš projekt usmjeren na smanjivanje zavisnosti klijenata o poslovnicama banaka u gotovinskim transakcijama planiramo finalizirati 2021. godine.”

Možete li nam ukratko dati informacije o ZiraatBank BH?

“ZiraatBank BH je osnovana 1996. godine kao prva banka sa stranim kapitalom u BiH, a 100% dioničar Banke je Ziraat Bankasi Republike Turske. Kompletan kapital Ziraat Bankasi Republike Turske pripada državi Republici Turskoj, te je ona je ujedno i najveća banka u Turskoj. Cilj ZiraatBank BH jeste da uz finansijsku moć, znanje i tehnološku podršku Ziraat finansijske grupacije čija je članica, da svoj doprinos razvoju ekonomije u BiH.

Na području BiH imamo 310 uposlenika a opslužujemo više od 100 hiljada klijenata s ukupno 32 poslovnice od kojih su 18 podružnice, 14 istureni šalteri, 66 bankomata. Nudimo sve vrste bankarskih usluga za korporativno bankarstvo i stanovništvo uključujući kredite, depozite, platne transakcije unutar zemlje i u inostranstvu, vanjsku trgovinu, korištenje POS terminala.”

ZiraatBank BH je partner projekta ‘Pouzdanost 2020’. Zbog čega Vas klijenti smatraju pouzdanim partnerom s visokim kredibilitetom?

“ZiraatBank BH je prva strana banka na ovim prostorima. Po veličini uplaćenog dioničkog kapitala smo druga najveća banka na tržištu. To dovoljno govori o povjerenju koje naš vlasnik ima prema ekonomiji u BiH. Želimo podržati bh. ekonomiju i njenom stanovništvu omogućiti bolji život. Naši ciljevi nisu kratkoročni, želimo da trajno ostanemo u BiH. Želimo da nas tržište doživi kao lokalnu banku, spremnu uvijek da bude dobar partner i podrška. Zbog svega ovoga, klijenti nas vide kao visoko solventnog i sigurnog partnera.”

Koje atraktivne proizvode imate za bonitetno pouzdane kompanije u BiH?

“Kao ZiraatBank BH, mi vjerujemo da su pouzdane firme glavni stubovi bh. ekonomije. Visoka sposobnost otplate kredita plasiranih veoma pouzdanim firmama, ohrabruje banke da aktivnije djeluju na ovom planu.
Imamo najkonkurentnije stope u sektoru za kratkoročne i dugoročne kredite koji se odobravaju bilo iz kreditnih linija Republike Turske, bilo iz ostalih izvora. Kako bismo unaprijedili nivo rada bonitetno pouzdanih kompanija, započeli smo sa pružanjem usluga posredstvom posebnih odjela specijaliziranih za rad sa pravnim licima, te se na osnovu potrebe i karakteristika svake od tih firmi, pronalaze custom-made rješenja. Na taj način smo ujedinili najviši nivo kvaliteta usluga i najpristupačnije cijene.”

Koje su to kreditne linije koje je Republika Turska obezbijedila, a koje odobravate za podršku razvoju poslovanja u BiH?

“Iz sredstava kreditne linije Republike Turske osigurane uz podršku Državne riznice iz sredstava Ziraat Bankasi Republike Turske od 2012. godine pruža se podrška privrednim aktivnostima. Iz Republike Turske je u okviru kreditnih linija usmjereno na privredu preko 320 miliona KM. Ako uzmemo u obzir da su iz ovih serdstava odobravani krediti sa kamatnim stopama koje počinju od 0%, a naročito to da su kamatne stope na tržištu u tom periodu bile na nivou od 7-8%, sasvim je jasno da to ima veliki značaj za privredu. Generalno, sa projektom koji je bio prilično uspješan, privrednici su imali povoljne mogućnosti finansiranja povećanja proizvodnje.”

S obzirom na to da na bankarskom tržištu u BiH postoji jaka konkurencija, koje su prednosti ZiraatBank u odnosu na druge banke?

“Naša banka jaku konkurenciju vidi kao prednost i važan motivacijski faktor za samorazvoj i za povećanje kvaliteta usluga. Iako je ZiraatBank BH, banka sa stranim kapitalom, ona sebe oduvijek smatra domaćom bankom.
Naša najvažnija konkurentska snaga leži u snazi Ziraat finansijske grupacije, čiji smo član. Značaj koji Ziraat finansijska grupacija pridaje BiH, vidi se i prema tome što je naša banka druga po veličini uplaćenog kapitala. Pored trenutnog iznosa kapitala od 200 miliona KM, odlučeno je da se izvrši i dodatno povećanje od 40 miliona KM, a ta sredstva su već prebačena u banku. Naš snažni kapital daje nam mogućnost i da ponudimo konkurentne cijene. Ziraat finansijska grupacija je uvijek fokusirana na korporativni i SME segment i svoju strategiju rasta temelji na ovom segmentu.
ZiraatBank BH donosi u BiH tehnološku snagu i iskustvo Ziraat finansijske grupacije. Pored našeg IT tima ovdje u BiH, postoji tehnološka firma koja za nas radi u Turskoj, što je takođe jedna od naših najvažnijih konkurentskih prednosti.”

Za kojim proizvodima ZiraatBank BH vlada najviše interesovanja?

“Naši proizvodi za kojim vlada najviše interesovanje su upravo oni koji olakšavaju trgovinu, te njeno finansiranje između BiH i Turske. Jedan od naših proizvoda koga možemo izdvojiti jeste sistem, koji omogućava real time transfer novca unutar Ziraat Finans grupacije uz jako niske troškove, a koji je od velike koristi za vanjsku trgovinu.

POS usluge nudimo uz pristupačne naknade i kvalitetnu uslugu. Naši POS uređaji svojim transakcijama na rate i mogućnošću dobijanja bonusa, pozitivno doprinose prometu naših klijenata.

ZiraatBank BH Mobile je aplikacija za m-bankarstvo nove generacije, koju smo 2020. godine uveli za svoje klijente fizička lica. Ista je postala jedan od naših proizvoda koji plijeni najviše pažnje, posebno zbog svoje user-friendly strukture, sigurnosnih značajki i činjenica da je besplatna. Pomoću naše aplikacije za e-račune integrisane u ZiraatBankBH Mobile aplikaciju, računi BH Telecoma i JP Elektroprivrede mogu se automatski plaćati bez naknade, što naši klijenti često i preferiraju. S druge strane, naše e-banking i m-banking aplikacije nove generacije za naše kupce pravna lica, zavrjeđuju pozitivne reakcije naših klijenata, kako raznolikošću setova transakcija, tako i svojom jednostavnom i pouzdanom strukturom.

Još jedan od naših proizvoda za kojima kod klijenata postoji najveća potražnja u 2020. godini su stambeni krediti koje nudimo na period i do 25 godina, sa fiksnim i promjenjivim kamatnim stopama, pri čemu iste počinju već od 2,49%. Sretni smo što imamo mnogo naših klijenata koji u 2020. godini imaju vlastiti dom.”

U kojoj mjeri je pandemija korona virusa uticala na vaše poslovanje?

“U 2020. godini kada su se ozbiljno osjetili negativni uticaji pandemije COVID-19 na ekonomiju, ZiraatBank BiH je sa svojim aktivnostima nastavila glatko, snažnim i odlučnim koracima. U prilog tome govore podaci za mjesec septembar 2020. godine koje objavila FBA. Naime, dok se u sektoru bilježi pad kreditnih aktivnosti u odnosu na 2019 godinu, ZiraatBank BH zabilježila rast kreditnog portfolia od 7,9% i rast depozita od 8,6%. S druge strane, u periodu u kojem je profitabilnost banaka u sektoru bilježila pad od -44%, profitabilnost naše banke porasla je za 25%. To sve govori o povjerenju koje građani BIH imaju u ZiraatBank, a i želji i nastojanju naše banke da budemo domaća banka ovog tržišta.”

Kakva su Vaša očekivanja u 2021. godini, očekujete li porast dobiti i prihoda banke?

„Vjerujemo da će u 2021. godini uticaj pandemije COVID-19 početi da se smanjuje i da će ekonomija početi da se oporavlja. Bankarski sektor dosta zavisi od razvoja globalne ekonomske situacije, a promjene u ekonomijama sa kojima naše firme posluju i glavna tržišta na koje izvoze će uveliko odrediti tok ekonomskih promjena u našoj zemlji.

Krize donose reevaluaciju i promjene poslovnih modela, stvarajući tako nove mogućnosti. ZiraatBank BH će nastaviti rasti u ovoj godini, što će imati pozitivan uticaj na naše prihode. Prema našim projekcijama, očekujemo rast profitabilnosti od 25 posto u 2021. godini.”

Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.