Novosti

Srbija: Ponovo dodjela novca građanima


Prijavljivanje za novi paket pomoći građanima počeće u aprilu, najavio je ministar finansija Siniša Mali.
Prvih 30 eura slijedi u maju, drugih 30 u novembru, a najstariji građani dobiće po 50 eura i u septembru.

Pandemija korona virusa je, pored mnogo loših stvari, otvorila vrata da se građani Srbije digitalno unapređuju, pa su tako bez većih problema uspjevali da se prijave za novčanu pomoć od 100 eura početkom maja prošle godine.

Procedura za dobijanje 30 eura izgledaće isto, a prijava počinje u aprilu.

Svi punoljetni državljani Republike Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji, moći će, od dana stupanja uredbe na snagu, da se prijave za novčanu pomoć.

Penzioneri i korisnici socijalne pomoći biće automatski prijavljeni, dok ostali to mogu da urade putem portala e- uprave ili putem kontakt centra pozivom na telefonski broj 0800 – 101 – 100.

Paket mjera podrške srpskoj privredi i građanima ukupno će iznositi 2.5 milijarde eura, po 30 uvra biće isplaćeno u maju i novembru, dok će dodatnih 50 uvra penzionerima biti uplaćeno tokom septembra, prenosi B92.