Tema u fokusu

TUVADRIA atestiranjem i certificiranjem doprinosi razvoju privrede u BiH


Vodeća certfikacijska kuća u oblasti industrijskog servisa na Balkanu, TUVADRIA d.o.o. Sarajevo atestirala je u 2020. godini preko 2000 zavarivača i izdala na desetine novih međunarodno priznatih certifikata, čime u velikoj mjeri doprinosi razvoju privrede u BiH i regionu.

TUVADRIA d.o.o. Sarajevo osnovana je 2006. godine i 50% je u vlasništvu TÜV Thüringen Grupacije iz Njemačke, certifikacijske kuće sa međunarodnim akreditacijama.

Od svog osnivanja do danas, TUVADRIA je uspješno certificirala preko 500 organizacija iz različitih oblasti primjene i prema zahtjevima standarda EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 45001, EN ISO 27001, EN ISO 22000, HACCP, EN ISO 3834 i EN 1090 itd.

Njihova glavna djelatnost u sklopu Grupacije, prema riječima Muamera Peljte, direktora TUVADRIA d.o.o. Sarajevo je certificiranje sistema upravljanja, kao i certificiranje osoblja, te certificiranje u oblasti industrijskog servisa.

„Iza TÜV Thüringen Grupacije je preko 10.000 dodjeljenih i priznatih međunarodnih certifikata širem svijeta i sve njihove težnje usmjerene su na unapređenje usluga za klijente, kako bi spremno odgovorili novim izazovima tržišta. Zadatak TÜV-a je da štiti ljude, životinje i stvari od opasnosti prouzrokovane tehnikom, te kao neovisno tijelo potrvđuje usklađenost poslovanja sa gore navedenim standardima. To predstavlja garant uspjeha i naše certifikacijske kuće TUVADRIA, jer naš cilj je da dodjelom međunarodnih certifikata doprinesemo razvoju i ekspanziji regionalne privrede“, istaknuo je Peljto.

Među tri posto najuspješnijih bh. kompanija

Šireći svoje poslovanje, TUVADRIA otvara 2009. godine predstavništvo u Beogradu, u Srbiji i 2011. podružnicu u Splitu, u Hrvatskoj, a u 2015. otvara kancelariju i u Banja Luci. Tako postaju jedna od najuspješnijih certifikacijskih kuća u regiji. Spadaju među tri posto najuspješnijih kompanija po likvidnosti u BiH, sa godišnjim prometom oko dva miliona KM.

„TUVADRIA d.o.o. Sarajevo je od svog osnivanja pa do danas, pozitivno završila svaku poslovnu godinu. Uprkos svim nedaćama koje su proizašle zbog pandemije Covid-19 , u 2020. godini ostvarili smo rast prometa“, kaže Peljto.

Osim odličnih finansijskih rezultata, TUVADRIA je u 2020. godini realizovala i niz značajnih projekata u oblasti certificiranja sistema, certificiranja u oblasti industrijskog servisa, kao i certificiranja osoblja.

„Atestirali smo preko 2000 zavarivača, certificirali preko 100 novih organizacija prema gore navedenim standardima. Osim toga, organizovali smo i mnogobrojne seminare i certificiranje osoblja, kao npr. seminar za interne auditore prema ISO 9001, HACCP, ISO 17025. Jer, TUVADRIA je među vodećim organizacijama u BiH u oblasti edukacije, prema zahtjevima raznih međunarodnih standarda, sa 400 do 500 certifciranih učesnika godišnje“, naglasio je Peljto.

Usuge nadzora i certifikacije i izvan regije

Osim toga, TUVADRIA je u prošloj godni realizovala i mnogobrojne međunarodne projekte u partnerstvu sa organizacijama iz EU, kao i sa GIZ, USAID i SIDA.

„Sprovodimo usluge nadzora i certifikacije i izvan regije, kao npr. u Rumuniji, Bugarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Austriji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Turskoj, Italiji, Izraelu, Rusiji itd.. Izvodili smo radove kao inspekcijsko tijelo na izradi energetskih postrojenja u Hrvatskoj, Italiji, Turskoj, Izraelu… prema PED direktivi i ASME code-u. Također, u prošloj godini investirali smo u edukaciju našeg kadra i to u dodatnu obuku tri inspektora prema EU direktivama, ali i u modernizacija opreme, kao i proširenje novih usluga, kao npr. Global GAP, SCC, Mašinska direktiva…“, objašnjava Peljto.

Iza poslovnog uspjeha certifikacijske kuće TUVADRIA, stoji prije svega njen tim, sastavljen od iskusnih i obrazovanih stručnjaka sa međunarodnim znanjima i iskustvima, koji pružaju efikasne i fleksibilne usluge u skladu sa potrebama i željama klijenata i tržišta.

„TUVADRIA ima široku mrežu domaćih auditora i tehničkih eksperata. Naš tim čine devet stalno uposlenih u BiH i sedam u Srbiji, te desetine eksperata, predavača i ocjenjivača, spoljnih saradnika, kao i tri imenovana inspektora za notificirano tijelo pod br. 0090 i dva na obuci“, naglasio je Peljto.

Prednosti TUVADRIE u odnosu na konkurenciju u regionu, prije svega su stručnost, fleksibilnost i brzina pružanja usluga. Kao društveno odgovorna organizacija podržavaju rad mnogobrojmih udruženja i nevladinih organizacija, a imaju i dobru saradnju sa visokoškolskim ustanovama u regiji. U upravnom odboru su najvećeg privatnog privrednog udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačke privrede i Asocijacije za kvalitet BiH.

„Mi smo tim koji vjeruje da organizacije koje ulažu u unapređenje svojih sistema upravljanja, povećavaju svoj uspjeh, osiguravaju povjerenje kupaca, konkurentnost na tržištu i stvaraju mogućnost za razvoj Total Quality Managementa (TQM). Našim uslugama jačamo položaj pravnih subjekata u BiH i regionu, da mogu lakše uticati na društvene promjene i doprinijeti boljem kvalitetu života u društvu“, rekao je Peljto.

Piše. Irena Vasić-Dobrić