Tema u fokusu

Fabrika cementa Lukavac d.d.: 20 godina čvrste veze


Značajan jubilej, 20. godina uspješne privatizacije, Fabrika cementa Lukavac d.d. u ovoj godini obilježava novim ulaganjima u iznosu od 2,5 miliona KM u završetak hale za skladištenje industrijskog gipsa, ali i drugim značajnim investicijama na unapređenju usluga i modernizaciji pogona.

Danas Fabrika cementa Lukavac važi za najvećeg proizvođača cementa u BiH i jedna je od najmodernijih evropskih cementara sa preko 200 zaposlenih, koja je ekološke standarde podigla na najviši nivo i praktično su pioniri u upotrebi alternativnih goriva.

Prema riječima Stjepana Kumrića, generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d. , ovih “20 godina čvrste veze” je važan jubilej, jer je za njih te 2001. godine počelo novo doba.

Zahvaljujući ulaganjima austrijskog investitora od preko 130 miliona eura, iz godine u godinu smo bivali sve moderniji i opremljeniji. Fabrika cementa Lukavac je danas u 99% vlasništvu austrijske kompanije Asamer Baustoffe AG. Postali smo prepoznatljivi po svojoj ekološkoj osviještenosti, velikom iskustvu i stručnosti kadrova, a naša vodilja je bila da izgradimo cementaru, koja će biti jedna od najmodernijih u Evropi“, naglasio je Kumrić.

Osim jubileja, šta je još obilježilo poslovanje Fabrike cementa Lukavac u prvoj polovini 2021. ?

U Fabrici cementa Lukavac prva polovina ove godine obilježena je i novim ulaganjima, koja su zasnovana na našem konceptu unapređenja usluga i modernizaciji pogona. Spadamo u vodeće proizvođače cementa u Evropi i naša je odgovornost i obaveza da pratimo i primjenjujemo aktuelne smjernice u cementnoj industriji. Poduzimamo važne korake u povećanju energetske učinkovitosti upotrebom zamjenskih goriva i sirovina i promoviranjem održive gradnje, kao jednog od preduslova prilagođavanja posljedicama klimatskih promjena.

Recite nešto više o ulaganjima koje je poduzela Fabrika cementa Lukavac u 2021. godini?

Naša ulaganja u ovoj godini iznose oko 2,5 miliona KM i usmjerena su u završetak hale za skladištenje industrijskog gipsa i transportno-dozirnog sistema. Na ovaj način ćemo stvoriti uvjete da prirodni gips u potpunosti zamijenimo sintetskim koji nastaje kao nus proizvod u procesu odsumporavanja gasova u termoelektranama.

Jedan dio investicija namijenjen je poboljšanju energetske efikasnosti pogona, a uključuje projekte ugradnje električnog kotla za pripremu mazuta i sistema za hlađenje plašta peći.

Za nas važna investicija je i opremanje laboratorija za ispitivanje betona, koji je oformljen u sklopu postojećeg za kontrolu kvalitete cementa, sirovina i goriva. Kontinuiranim ulaganjima nastojimo što kvalitetnije odgovoriti zahtjevima svojih kupaca, unaprijediti i razvijati nove proizvode i pružiti dodatne usluge tržištu.

Zbog proširenja obima poslovanja Lukavac Betona, obogatili smo vozni park sa šest novih miksera za beton, čime smo proširili kapacitet usluge transporta i prodaje, te osigurali brži i efikasniji proces isporuke betona s ciljem povećanja zadovoljstva kupaca.

Vrlo bitna aktivnost za Fabriku cementa Lukavac u 2021. godini je i obnova okolinskih dozvola, kojima potvrđujemo naše jasno opredjeljenje za zaštitu i očuvanje okoliša, kao i racionalno korištenje prirodnih resursa.

Kakav je bio uticaj pandemije COVID-19 u ovoj godini na poslovanje Fabrike cementa Lukavac?

Iako je pandemija promijenila mnogo toga, dobrom organizacijom i pripremom uspjeli smo i protekle i ove godine prevazići sve poteškoće, održati normalno poslovanje bez zastoja i postići zacrtane rezultate. Na svu sreću građevinski sektor u zemlji, ali i u regiji nije osjetio prevelik uticaj krize, kao što su neki drugi sektori. Javni radovi u zemlji, nastavak pozitivnog trenda u stanogradnji, te izgradnja lokalne infrastrukture doprinijeli su da se uspješno izborimo sa pandemijskom krizom. Ovo je ujedno bila prilika da preispitamo svoje unutrašnje resurse, snagu i kapacitete, te da našu strategiju poslovanja još intenzivnije usmjerimo ka načelima održivog poslovanja i proizvodnje koja u fokus stavljaju čovjeka i zaštitu životne sredine.

Fabrika cementa Lukavac rangirana je među 30 vodećih kompanija po dobiti ostvarenoj u 2020. u projektu „100 najvećih u BiH i regionu“. Recite nešto o tome?

Kako je već poznato, strateško opredjeljenje Fabrike cementa Lukavac je transfer i primjena najnovijih proizvodnih tehnologija, briga za okoliš, realizacija projekata u svrhu povećanja energetske efikasnosti i upotrebe energije iz obnovljivih izvora, što je osnova za smanjenje troškova poslovanja, kao i osiguranje konkurentnosti na tržištu. Biti fleksibilan i prilagodljiv, brzo donositi odluke, racionalizirati troškove, njegovati znanje i ulagati u kompetencije zaposlenika recept je za savladavanje svake krize i postizanje uspjeha. I trenutnu situaciju promatramo kao priliku da napravimo zaokret i budemo najbolji u svemu što radimo.

Kakvo je prema Vašem mišljenju, stanje u cementnoj industriji u BiH kad je u pitanju upotreba alternativnih goriva?

S obzirom na to da je cementna industrija u cijelom svijetu već odavno posvećena maksimalnoj upotrebi alternativnih goriva u cilju smanjenja energetske ovisnosti o konvencionalnim fosilnim gorivima i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, smatramo da je važno da se i Bosna i Hercegovina aktivno uključi u aktuelne tokove. Kao mala zemlja sa kompleksnim problemima, nalazimo se pred velikim izazovom. Naš cilj je da stalno potičemo na akciju i budemo direktni učesnik u iznalaženju rješanja za postizanje dugoročne održivosti.

Upravo iz tog razloga smo odlučili da 6. oktobra ove godine u Sarajevu organiziramo jedinstvenu međunarodnu konferenciju naziva „Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO₂“, uz učešće eminentnih evropskih i domaćih predavača i gostiju. Događaj je namijenjen svima onima koji žele saznati nešto novo i koje pokreću uspješne priče najvećih imena u ovoj oblasti, prava prilika da se dospije u svijet novih mogućnosti, zelene energije i održive budućnosti.

Piše: Irena Vasić-Dobrić