Novosti

Coca-Cola i Sarajevo Film Festival u inicijativi odgovornog odlaganja ambalažnog otpada


Coca-Cola u Bosni i Hercegovini tokom ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, u suradnji sa organizatorima i svojim kupcima i partnerima, realizira inicijativu Recikliraj me. Pokloni mi novi život. koja je dio globalnog programa Svijet bez otpada. Aktivnosti u okviru inicijative imaju za cilj stvaranje novih navika, te edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti pravilnog odlaganja, razvrstavanja i recikliranja otpada.

U suradnji sa Sarajevo Film Festivalom, na najprometnijim lokacijama u centru Sarajeva postavljeni su kontejneri koji se sastoje od tri cjeline: za plastične boce, za limenke i za miješani otpad, i dostupni mobilni timovi s naprtnjačama koje će kruže gradom i u koje je moguće odložiti plastične boce i limenke. Sav prikupljeni otpad se, u suradnji s komunalnim preduzećem “Rad” i kompanijom “Ekopak”, preuzima i šalje na recikliranje.

Coca-Cola HBC kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije globalno je program Svijet bez otpada. Time direktno pridonosi smanjenju utjecaja na okoliš i nudi rješenja za izazove povezane s ambalažom.

– Sretni smo što kroz partnerstvo Sarajevo Film Festivala sa najjačim svjetskim brendom, liderom u polju društveno odgovornog poslovanja imamo priliku sudjelovati u Coca-Colinoj globalnoj inicijativi Svijet bez otpada. Posebno je važno što inicijativa Recikliraj me. Pokloni mi novi život. u Bosni i Hercegovini krenula upravo na Sarajevo Film Festivalu. Kultura, umjetnost i uspješno društvo počivaju na kulturi odgovornog i održivog življenja. Dio te kulture je odgovorno odlaganje otpada, prikupljanje i recikliranje, i zato nam je čast što Sarajevo Film Festival sudjeluje u prvim koracima inicijative. – rekao je g. Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.

– Želimo kroz suradnju sa svim našim dionicima doprinositi smanjenju utjecaja na okoliš. Stoga je već tradicionalno partnerstvo u Bosni i Hercegovini sa Sarajevo Film Festivalom prilika da kroz inicijativu Recikliraj me. Pokloni mi novi život. potičemo građane na odgovoran odnos prema ambalažnom otpadu. Ujedno, promoviramo održive i odgovorne prakse u poslovanju kroz smanjenje svog utjecaja na okoliš u zajednicama u kojim poslujemo. – rekao je Bruno Jelić, rukovoditelj projekta Svijet bez otpada u Coca-Coli HBC Adria.

Uz Coca-Colu u inicijativi sudjeluju i njezini kupci iz sektora ugostiteljstva te Konzum i Mercator.