Novosti

Coca-Colin projekat okupio više od stotinu učesnika akcije prikupljanja ambalažnog otpada u Foči


Akcija čišćenja ambalažnog otpada u Foči, druga po redu u okviru Coca-Colinog projekta Od izvora do mora angažovala je više od stotinu učesnika. Ova akcija je, uz podršku brojnih partnerskih institucija i organizacija, i uz koordinaciju NVO Eko Centar i lokalne zajednice – Opštine Foča, obuhvatila je odvojeno prikupljanje otpada kroz parkove i ulice uz rijeke, sve do ušća Drine i Ćehotine. Učesnici akcije odvajali su reciklabilni otpad od miješanog. Prikupljali su plastičnu ambalažu, papir i limenke odvojeno od ostalog otpada koji nije moguće ponovo koristiti.

Projekat je počeo 7. septembra akcijom prikupljanja ambalažnog otpada uz obale rijele Drine i kroz Višegrad, te događajem koji je neposredno prije akcije prikupljanja otpada bio upriličen u Višegradu, na mostu Mehmed-paše Sokolovića.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije, ujedno i globalna inicijativa, je Svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat Od izvora do mora, koji u se Bosni i Hercegovini ove godine realizuje prvi put.

Coca-Colin projekat Od izvora do mora realizuje se u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Do sad su projekat partnerski podržali: ​ Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča.

Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje su zadužene za organizaciju odvoza prikupljenog otpada, te . Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikuplljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH.