Novosti

Brčko distrikt gradi novi objekat javnog zdravstva


Vlada Brčko distrikta je objavila poziv za prvu fazu izgradnje javnog objekta za potrebe zdravstva.

U tenderu se navodi da je procijenjena vrijednost radova 1.794.000 KM bez PDV-a.

Gradnja objekta je predviđena u naselju Kolubara, iza postojećeg Doma zdravlja Brčko distrikta BiH, dok je rok za izvršenje radova 13 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji planirana je gradnja objekta čiji je konstruktivni sklop dimenzija u osnovi 29×18,50 m, spratnosti Po+Pr+3, skeletna AB konstrukcija sa dodatnim urkućenjima AB zidnim platnima.

U podrumu su planirane graža i podstanica za grijanje, u prizemlju radionica za sitne popravke vozila i apoteka, a na prvom spratu ljekarske ordinacije i druge prostorije medicine rada, na drugom prostorije javnog zdravstva i na trećem prostorije administracije i multifunkcionalna sala.

Specifikacijom je obuhvaćen dio građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova, zatim i dio projektom predviđenih vanjskih radova, oborinska kanalizacija i zemljani radovi.