Novosti

FIPA: Nema edukovanog kadra za privlačenje stranih investicija u BiH


Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) priznala je da nema vidljivog pomaka kada je u pitanju otklanjanje rizika po strane investicije u BiH, a posebno naglašavaju nedostatak edukovanog kadra za izradu projekata koji bi privukli strane investitore.

Kako ističu, u Izvještaju o radu za prošlu godinu, neophodan preduslov za povećanje priliva stranih investicija jeste unapređenje sistema koordinacije nadležnih institucija, kako u definisanju strateških ciljeva i prioriteta, tako i u realizaciji projekata od interesa.

– Bitan preduslov, takođe, je i makro-ekonomska stabilnost, predvidivo i podsticajno poslovno okruženje, koje uključuje veći stepen pravne sigurnosti, te jasna strateška usmjerenost prema stranim investitorima – istaknuto je u Izvještaju.

Oni u ovom dokumentu naglašavaju i nedostatak kvalitetnih investicionih projektnih ideja i konkretnih projekata, te slabu edukovanost u državi za njihovu izradu, kao i u mnogo slučajeva neriješena imovinsko-pravna i druga pitanja, ali i nedostatak finansijskih podsticaja koje nude susjedne zemlje.

– Sve navedeno, ali i nestailno političko okruženje, otežavajuća su okolnost u procesu motivisanja investitora za investiranje u BiH. Takođe, jedan od važnijih rizika jeste i dalje odugovlačenje u aktivnostima finalizacije izrade i usvajanja Okvirne Strategije privlačenja i unapređenja stranih investicija u BiH – upozoravaju u Izvještaju.

U FIPA-i su planirali da na raspolaganju u ovoj godini imaju budžet od oko 1,5 mil KM, navodi portal Capital.