Novosti

FED zabranio svojim funkcionerima trgovanje kriptovalutama


Američke Federalne rezerve odobrile su amandman na uredbu kojom se visokim zvaničnicima zabranjuje da trguju akcijama, obveznicama i kriptovalutama.

Prema dopunjenoj uredbi, visoki zvaničnici FED neće moći da kupuju, posjeduju ili prodaju individualne akcije, obveznice i druge državne hartije od vrijednosti, finansijske derivate, strane valute, sirovine, sektorske fondove i kriptovalute, prenosi Tanjug.

Prije amandmana, ova uredba, koja je najavljena u oktobru, nije tada obuhvatala kriptovalute. Prema saopštenju Federalnog komiteta za operacije na otvorenom tržištu većina ograničenja će stupiti na snagu 1. maja.

Zabrana se odnosi na članove FOMC, na predsjednike regionalnih filijala FED i brojne druge zvaničnike, uključujući šefove zaposlenih, menadžere za trgovinu obveznicama i zaposlene u FED koji prisustvuju sastancima odbora za monetarnu politiku. Takođe se odnosi na supružnike i djecu zaposlenih.

Mada će se na početku ovaj propis primjenjivati samo na visoko osoblje FED, centralna banka je navela da očekuje da on na kraju obuhvati sve zaposlene.

Zabrana je uslijedila nakon prošlogodišnje javne polemike izazvane izvještajima da je nekoliko zvaničnika centralne banke trgovalo akcijama i berzanskim fondovima uoči donošenja FED mjera za održavanje ekonomije na površini tokom krize koronavirusa.

Uredba „ima za cilj da učvrsti povjerenje javnosti u nepristrasnost i integritet rada sprečavajući čak i mogućnost pojave bilo kakvog sukoba interesa”.

Shodno ovoj zabrani, zvaničnici koji trenutno imaju ulaganja na berzi imaće godinu dana da izađu iz tih investicija. Štaviše, funkcioneri koji namjeravaju da ulože u neku imovinu na berzi moraće o tome da obaveste FOMC čak 45 dana unaprijed i da ne otuđuju tu imovinu u narednih najmanje godinu dana.

Kongres, takođe, priprema zasebno mjeru kojom će se članovima zakonodavne vlasti zabraniti posjedovanje individualnih akcija, ali zvanično ta regulativa još uvijek nije objavljena.