Novosti

Očekuje se zapošljavanje 600 osoba u okviru novog EU projekta


Zapošljavanje najmanje 600 nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini očekivani su rezultati projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), koji je predstavljen u Sarajevu.

Projekt finansira Evropska unija sa četiri miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada (ILO) u Bosni i Hercegovini.

Od novih 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH se očekuje da uspješno razviju lokalne inicijative za zapošljavanje, te omoguće obuku i prekvalifikaciju za najmanje 1.600 nezaposlenih osoba. Očekuje se da će najmanje 600 osoba biti zaposleno nakon obuke.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler izjavio je da je nezaposlenost jedan od značajnijih razloga zašto mnogi, uključujući i veliki broj mladih, napuštaju BiH.

Jedan od osnovnih razloga visoke stope nezaposlenosti je nesklad između potreba tržišta rada i vještina koje ima radna snaga, i zato je EU udružila snage s ILO-om kako bi tu problematiku rješavali“, dodao je Sattler.

Projektna koordinatorica ILO-a Amra Selesković izrazila je nadu da će, osim prekvalifikacije i zapošljavanje, u okviru projekta biti formirano i više od 190 novih malih preduzeća.

Istaknuto je da će realizacijom projekta biti omogućeno povećanje udjela lokalnih zajednica sa djelotvornim partnerskim mehanizmima koji doprinose formalnom zapošljavanju, te osigurano kreiranje i provedba programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada.

Biznis.ba