Novosti

Coca-Cola HBC B-H Sarajevo uvodi KeelClip™ na bh. tržište, čime ubrzava svoj put prema Svijetu bez otpada


Coca-Cola HBC B-H Sarajevo prestaje upotrebljavati plastičnu omotnu foliju i počinje primjenjivati KeelClip™, inovativnu minimalističku kartonsku ambalažu, koja se može u potpunosti reciklirati. KeelClip™ će se upotrebljavati na svim pakovanjima do šest limenki Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Schweppesa, a potom će se proširiti na dio ostalog asortimana bezalkoholnih gaziranih pića koja na tržište dolaze u limenkama.

Inovativnim rješenjima poput KeelClipa™ Coca-Cola HBC B-H Sarajevo nastoji doprinijeti stvaranju Svijeta bez otpada. Riječ je o sveobuhvatnom višegodišnjem planu koji je pokrenut u saradnji sa strateškim partnerom – The Coca-Cola Company, čiji je cilj riješiti izazove povezane s ambalažom. U sklopu plana jedan je od ciljeva i da primarna ambalaža kojom se Coca-Cola HBC koristi do 2025. godine postane u potpunosti obnovljiva, a dodatan je iskorak u tom smjeru i uvođenje KeelClipa™.

Uvođenje KeelClipa™ samo je dio aktivnosti kojim Coca-Cola HBC kao predvodnik društveno odgovornog i održivog poslovanja smanjuje svoj utjecaj na okoliš. Ostale aktivnosti uključuju smanjenje težine ambalaže, povećanje upotrebe obnovljivih materijala i prikupljanje ambalaže koja se stavlja na tržište.

Provodeći ovaj program Coca-Cola HBC B-H Sarajevo u posljednjih je 10 godina smanjila težinu plastičnih flaša koje proizvodi u svom pogonu za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa, koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.

Svoju predanost održivom poslovanju Coca-Cola u Bosni i Hercegovini potvrđuje i svojim društveno odgovornim projektima. Projektom Od izvora do mora potiče akcije čišćenja obala od ambalažnoga otpada te podiže svijest o važnosti primjerenoga odlaganja otpada i čuvanja vodnih bogatstava. U 2021. godini tim projektom prikupljeno je više od pet tona otpada.

Uz navedeni program u oktobru 2021. godine Coca-Cola HBC obavezala se postići nultu stopu emisije stakleničkih gasova u cijelom vlastitom lancu vrijednosti do 2040. godine. Kompanija je izradila jasan plan i planira uložiti 250 miliona eura do 2025. godine u inicijative za smanjenje emisija. Tamo gdje emisije stakleničkih gasova neće biti moguće u potpunosti ukloniti, kompanija će ih umanjiti ulaganjem u ostale mjere za zaštitu klime.