Novosti

Vijeće ministara BiH: 750 hiljada KM pomoći za promociju domaće privrede


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijelo je pojedinačne odluke o rasporedu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji, kao i  rasporedu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u inostranstvu.

Ukupna vrijednost ovog granta je 750.000  KM, od čega je 400.000  KM namijenjeno za podršku sajamskim i drugim manifestacijama, odnosno aktivnostima u zemlji usmjerenim na promociju i razvoj privrede u Bosni i Hercegovini, a  350.000  KM za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u inostranstvu.

Na ovaj način osigurana je finansijska podrška za 21-og organizatora sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji, usmjerenim na promociju i razvoj privrede Bosne i Hercegovine u 2022. godini, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Sredstva su dodijeljena nakon završenog javnog poziva organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji i u skladu s kriterijima koje je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH.

Izvor: Fena