Novosti

Crna Gora: S ciljem privlačenja stranih investicija za ekonomska državljanstva izdvojeno 444,32 miliona eura


Kroz program ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori se realiziraju projekti ukupne vrijednosti 444,32 miliona eura, predano je ukupno 1112 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo, od kojih je, nakon detaljnih provjera, Ministarstvo unutrašnjih poslova za 244 aplikacije donijelo pozitivna rješenja.

Piše to u informaciji o realizaciji Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore koji je završen 31. decembra 2022. godine, javlja portal me.eKapija.com.
Navodi se da je uvođenje posebnog programa učinjeno u cilju razvoja Crne Gore, odnosno privlačenja stranih investicija koje će intenzivirati razvojne projekte u sektoru turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, na ukupnom području Crne Gore, kao i intenzivnijeg razvoja manje razvijenih općina.

Vlada je na listu razvojnih projekata u turizmu uvrstila 16 projekata. Radi se o planiranim ulaganjima od ukupno 444,32 miliona eura, kapaciteta 2764 smještajnih jedinica visoke kategorije. U biznis planovima ovih projekata određeno je da će se u okviru njihove realizacije stvoriti mogućnost za otvaranje novih 1847 radnih mjesta, navodi se u informaciji.

Ukupno je donijeto 807 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo, i to za 244 aplikanta i 563 za članove porodice. U proceduri je još 240 aplikacija, za 240 aplikanata i 547 članova njihovih porodica, precizira se u dokumentu.

Izvor: poslovni-dnevnik.me